Давидова Ірина Віталіївна: Recent submissions

 • Харитонов, Є. О.; Давидова, І. В.; Адамова, О. С.; Берназ-Лукавецька, О. М.; Мельник, О. В.; Токарева, В. О.; Омельчук, О. С.; Журило, С. С. (Одеса : Фенікс, 2022)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Страхове право», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (спеціальність 081 «Право»). Посібник ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна (Одеса : Фенікс, 2022)
 • Давидова, Ірина Віталіївна (Одеса : Фенікс, 2018)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Davydova, Iryna V. (Одеса : Фенікс, 2022)
  Монографія присвячена розгляду питань правового регулювання цивільних відносин, що виникають при здійсненні діяльності в інтересах іншої особи в умовах війни. Об’єкти дослідження: проблеми колізії й солідарності цивільних ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Iryna V. (Київ : Норма права, 2020)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонова, Олена Іванівна; Подцерковний, Олег Петрович; Голубєва, Неллі Юріївна; Сафончик, Оксана Іванівна; Давидова, Ірина Віталіївна; Некіт, Катерина Георгіївна; Токарева, Віра Олександрівна; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Гончаренко, Владислава Олександрівна; Орзіх, Юрій Геннадійович; Фасій, Богдан Володимирович; Бут, Ілля Олександрович; Ткалич, Максим Олегович; Маршук, Юлія Сергіївна; Толмачевська, Юлія Олегівна (Одеса : Фенікс, 2023)
  У монографії досліджуються проблеми у сфері цивільного права, що постали у зв’язку з впровадженням в Україні воєнного стану. Колективом авторів проаналізова- но особливості цивільно-правового регулювання в умовах воєнного ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давидова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (ВД "Гельветика", 2018)
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давидова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Давидова, Ірина Віталіївна (Одеса : Фенікс, 2020)
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давидова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давидова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (ПП "Фенікс", 2020)
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Iryna V.; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Коломоєць, Тетяна Олександрівна; Коломоєць, Т. О.; Коломоец, Татьяна Александровна; Kolomoiets, Tetiana O. (Editorial Primmate S. A. S., 2022)
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Iryna V.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Андрієнко, Ірина Святославівна; Андрієнко, І. С.; Андриенко, Ирина Святославовна; Andriienko, Iryna S.; Церковна, Олена Володимирівна; Церковна, О. В.; Церковная, Елена Владимировна; Tserkovna, Olena V. (IJCSNS, 2021)
  Scientific and technical development, as well as the emergence of new types of contracts, which do not have their expression in current legislation, force us to explore the issues of contract law to adapt to change. In ...
 • Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Iryna V.; Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Адамова, Eлена Семёновна; Adamova, Olena S.; Adamova, Elena (Society of Juridical and Administrative Sciences, 2021)
  The aim of this paper is to consider the mechanisms of legalization of use orphan works, based on a comparative analysis of the legal regulation in the United States, the EU and European countries; identify priority ways ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Iryna V. (Ushynsky University, 2017)
  The article is dedicated to the study of the application of innovative methods in the process of students training, namely: the role and place of the practical component in the formation of professional competence of ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Iryna V.; Феденко, Єлизавета Михайлівна; Феденко, Є. М.; Феденко, Елизавета Михайловна; Fedenko, Yelyzaveta M.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M. (Editorial Primmate S. A. S., 2019)
  The goals of the study are due to the need to analyze the shortcomings of the Ukrainian legislation on image rights and to consolidate this not only at the national doctrinal level, but also in the normative acts as a basis ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Iryna V.; Діденко, Лариса Василівна; Діденко, Л. В.; Диденко, Лариса Васильевна; Didenko, Larysa V.; Томіна, Вікторія Юріївна; Томіна, В. Ю.; Томина, Виктория Юриевна; Tomina, Viktoriia Yu. (Hemisferios University, 2021)
  In recent years, there has been a growing interest in such a phenomenon as a digital inheritance. Sooner or later, users of social networks or online games begin to think about the status of their virtual assets, as they ...
 • Davydova, Iryna; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Bernaz-Lukavetska, Olena Mykhaylivna; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena (ВД "Гельветика", 2021)
  У статті здійснено аналіз позасудових інстанцій для вирішення спортивних спорів, визначено їхню роль та переваги порівняно із судовими інстанціями. Зазначено, що на практиці спортивні правовідносини не можуть існувати ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Dmytryshyn, Volodymyr S. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019)
  Стаття присвячена аналізу особливостей використання інформаційних технологій як гарантії інформаційної безпеки під час створення юридичних осіб. Зроблено висновок про виникнення загрози захищеності державної реєстрації ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Davydova, Iryna; Davydova, Irina V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Стаття присвячена розгляду питань, пов’язаних з особливостями взаємозв’язку категорій «правосвідомість» і «вчинення правочину», які мають місце внаслідок розвитку інформаційного суспільства, використання інформаційних ...