Давидова Ірина Віталіївна: Recent submissions

 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Davydova, Iryna; Davydova, Irina V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Стаття присвячена розгляду питань, пов’язаних з особливостями взаємозв’язку категорій «правосвідомість» і «вчинення правочину», які мають місце внаслідок розвитку інформаційного суспільства, використання інформаційних ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна (Одеса, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню категорії недійсності правочину, розгляду деяких проблем, які виникають в теорії при визнанні правочину недійсним як способу захисту цивільних прав та інтересів. Проаналізована значна ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна (Одеса, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей підстав виникнення правовідносин в інформаційному суспільстві, зокрема, комплексному аналізу категорії правочину як юридичного факту. Проаналізовано системи юридичних фактів ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна (Одеса, 2017)
  Стаття присвячена аналізу інноваційної технології блокчейн, яка вже активно використовується в багатьох державах і набуває великої популярності в Україні. Завдяки таким перевагам, як: децентралізація, прозорість, неможливість ...
 • Харитонов, Є. О.; Харитонов, Євген Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Davydova, Iryna V.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Safonchyk, Oksana I. (Одеса : Фенікс, 2017)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Сучасні проблеми цивілістики і методологія їх дослідження», які розроблені відповідно до навчальної програми для ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Iryna V.; Орзіх, Юрій Геннадійович; Орзіх, Ю. Г.; Орзих, Юрий Геннадиевич; Orzikh, Yurii H.; Самойленко, Георгій Валерійович; Самойленко, Г. В.; Самойленко, Георгий Валерьевич; Samoylenko, Georigiy V.; Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, І. В.; Андронов, Игорь Владимирович; Andronov, Ihor V.; Писаренко, Марина Олександрівна; Писаренко, М. О.; Писаренко, Марина Александровна; Pysarenko, Maryna O. (Universidad de la Amazonia, 2019)
  The article deals with the problem of determination of the peculiarities of legal consequences of invalidity of transactions committed with the use of modern information technologies. The authors believe that the development ...
 • Давидова, Ірина Віталівна; Давидова, І. В.; Davydova, Iryna V. (Одеса : Фенікс, 2021)
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (Одеса : Фенікс, 2021)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Е. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Olena I.; Кулініч, Ольга Олексіївна; Kulinich, Olha O.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Давидова, Ірина Віталіївна; Колодін, Денис Олексійович; Kolodin, Denys O.; Фасій, Богдан Володимирович; Fasii, Bohdan V.; Некіт, Катерина Георгіївна; Nekit, Kateryna H.; Сафончик, Оксана Іванівна; Safonchyk, Oksana I.; Радейко, Роман Ігорович; Radeiko, Roman I.; Цуркану, Сюзанна Іванівна; Tsurkanu, Siuzanna I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Tolmachevska, Yuliia O. (Одеса: Юридична література, 2018)
  У монографії досліджуються актуальні проблеми, що виникають у зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційних технологій, IT-права, призначеного забезпечити регулювання відносин в IT-сфері, та соціальних мереж. Аналізуються ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Davydova, Iryna V. (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Давидова, І. В. (Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020)
 • Давидова, І. В. (Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020)
 • Давидова, І. В. (Київ : Видавничий «Гельветика», 2020)
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Стаття присвячена аналізу чинного законодавства України щодо ідентифікації особи, зокрема електронного підпису, яка в умовах карантину набуває особливо вагомого значення. Введений постановою Кабінету Міністрів України від ...
 • Луцюк, Павло Сергійович; Луцюк, П. С.; Луцюк, Павел Сергеевич; Lutsiuk, Pavlo S.; Lutsyuk, Pavlo; Болокан, Інна Вікторівна; Болокан, І. В.; Болокан, Инна Викторовна; Bolokan, Inna V.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V.; Чанишева, Аліна Рашидівна; Чанишева, А. Р.; Чанишева, Алина Рашидовна; Chanysheva, Alina R.; Якимчук, Світлана Олексіївна; Якимчук, С. О.; Якимчук, Светлана Алексеевна; Yakymchuk, Svitlana O. (Los Hemisferios University, 2020)
  This article analyze the effectiveness of insurance medicine and the negative consequences of its work, which we could observe in the first period of the pandemic. The research methodology is based on general and special ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Резніченко, Семен Васильович; Резніченко, С. В.; Резниченко, Семен Васильевич; Reznichenko, Semen V. (Universidad de la Amazonia, 2020)
  The purpose of this study is to examine some aspects of personal data protection in the social network, a comparative analysis of the protection of personal data in the social network under Ukrainian and European ...
 • Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O. (San Javier, 2020)
  The article analyzes the current state of the sports organization system in Ukraine. The authors of the article argue that thesports system in Ukraine needs to be reformed in light of current trends in world sports. First ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давидова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Стаття присвячена аналізу категорії «правочин» у чинному законодавстві України та розгляду можливих напрямів її трансформації в умовах рекодифікації цивільного законодавства. Проаналізовані положення Цивільного кодексу ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V.; Резніченко, Семен Васильович; Резніченко, С. В.; Резниченко, Семен Васильевич; Reznichenko, Semen V. (Одеса : Фенікс, 2020)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Орзіх, Юрій Геннадійович; Орзіх, Ю. Г.; Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Фомічова, Наталя Василівна; Фомічова, Н. В. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Спадкове право», розробленій відповідно до програми для здобувачів вищої освіти спеціалізації 081-Право (кваліфікація «магістр ...