Диалектика формы и содержания природоохрнительной функции социалистического государстваFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
  • Аракелян Мінас Рамзесович
    перший проректор, проректор з учбової та учбово-методичної роботи, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач кафедри
  • Аракелян Мінас Рамзесович
    перший проректор, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України