ПЕРЕЛІК вибіркових дисциплін за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальність - 053 "Психологія"Files in this item

This item appears in the following Collection(s)