Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.004

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.004

 

Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.004 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Плачкової Тетяни Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 1064 від 18 серпня 2020 р. "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 947"

Recent Submissions

  • Плачкова, Тетяна Михайлівна; Plachkova, Tetyana (Одеса, 2020)
    Дисертація є першим в українській правовій науці дослідженням, в якому сформульовано цілісну концепцію адміністративно-правового забезпечення безпеки мореплавства в Україні, яка базується на використанні адміністративних ...