Правове забезпечення правової охорони материнства і дитинства в Наддніпрянській Україні (кінець ХVIII ст. − 1917 р.)Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01
    Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01 приймає до розгляду і проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура
  • Ченкова Катерина Пилипівна
    асистент кафедри, кандидат юридичних наук