Адміністративно-правове забезпечення безпеки мореплавства в УкраїніFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.004
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.004 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Плачкової Тетяни Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 1064 від 18 серпня 2020 р. "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 947"