Сафончик Оксана Іванівна

Сафончик Оксана Іванівна

 

Recent Submissions

 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana; Safonchyk, Oksana I. (ПП "Фенікс", 2020)
 • Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I. (Чернівці, 2021)
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Діденко, Лариса Василівна; Діденко, Л. В.; Диденко, Лариса Васильевна; Didenko, Larysa V.; Денисяк, Наталя Миколаївна; Денисяк, Н. М.; Денисяк, Наталья Николаевна; Denysiak, Natalia M. (Universidad del Zulia, 2021)
  Civil legal and civil-procedural legal relations are one of the most significant categories in the science of civil and civil-procedural law, the relationship of which is not fully studied in science, so it is necessary ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Мельник, Олександр Володимирович; Мельник, О. В.; Мельник, Александр Владимирович; Melnyk, Oleksandr V.; Плюшко, Дмитро Сергійович; Плюшко, Д. С.; Плюшко, Дмитрий Сергеевич; Pliushko, Dmytro S. (Editorial Primmate S. A. S., 2019)
  The urgency of the research of the topic of the article is that according to the legislation of Ukraine the marriage ceremony is not the basis for the occurrence of rights and duties of a spouse to a woman and a husband, ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Safonchyk, Oksana; Паламарчук, Олексій Олександрович; Паламарчук, О. О.; Palamarchuk, Oleksii (ВД "Гельветика", 2021)
  Стаття присвячена розгляду окремих аспектів захисту прав інтелектуальної власності у галузі спорту, оскільки авторські права та суміжні права у сфері спортивної діяльності мають актуальну значимість в реаліях сьогоденні, коли ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Ріпенко, Артем Ігорович; Ріпенко, А. І.; Рипенко, Артем Игоревич; Ripenko, Artem I. (Baltija Publishing, 2019)
  Political corruption as a social phenomenon exists in virtually all countries of the world, including those that most researchers consider as “benchmarks” in terms of the development of democracy. At the ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Кізлова, Олена Сергіївна; Кізлова, О. С.; Кизлова, Елена Сергеевна; Kizlova, Olena S.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Мазуренко, Светлана Викторовна; Mazurenko, Svitlana V. (Modern Education & Computer Science Press, 2021)
  An essential area is the creation of a single digital market between the EU and Ukraine through information technology. Purpose: to investigate and analyze civil law relations in the field of adaptation of Ukrainian civil ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Safonchyk, Oksana I. (Одеса, 2019)
  У запропонованій статті надається загальна характеристика правових аспектів порядку реєстрації актів цивільного стану у сфері інформаційних технологій. Основною метою статті є науковий аналіз, систематизація, ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye. (Editorial Primmate S. A. S., 2020)
  Civil law plays an important social role, namely, the regulation of property and personal non-property relations, which all members of society are without exception. The Civil Code is often called the economic constitution ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Сірко, Ростислав Богданович; Сірко, Р. Б.; Сирко, Ростислав Богданович; Sirko, Rostyslav B.; Андронова, Вікторія Артурівна; Андронова, В. А.; Андронова, Виктория Артуровна; Andronova, Viktoriia A. (Primmate S. A. S., 2019)
  The urgency of the article is the need to regulate the issue of marriage contracts in Ukraine. The object of study of this article was the family relationship arising from the marriage contracts. During the study, the ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Вітман, Костянтин Миколайович; Вітман, К. М.; Витман, Константин Николаевич; Vitman, Kostiantyn M. (Baltija Publishing, 2019)
  In the world practice, corporate social responsibility (CSR) is recognized an important component of sustainable development strategy, for which reason governments of many countries pay considerable attention to the promotion ...
 • Харитонов, Є. О.; Харитонов, Євген Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Davydova, Iryna V.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Safonchyk, Oksana I. (Одеса : Фенікс, 2017)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Сучасні проблеми цивілістики і методологія їх дослідження», які розроблені відповідно до навчальної програми для ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Safonchyk, Oksana I. (Одеса : Фенікс, 2021)
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I. (Одеса : Фенікс, 2021)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Е. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Olena I.; Кулініч, Ольга Олексіївна; Kulinich, Olha O.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Давидова, Ірина Віталіївна; Колодін, Денис Олексійович; Kolodin, Denys O.; Фасій, Богдан Володимирович; Fasii, Bohdan V.; Некіт, Катерина Георгіївна; Nekit, Kateryna H.; Сафончик, Оксана Іванівна; Safonchyk, Oksana I.; Радейко, Роман Ігорович; Radeiko, Roman I.; Цуркану, Сюзанна Іванівна; Tsurkanu, Siuzanna I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Tolmachevska, Yuliia O. (Одеса: Юридична література, 2018)
  У монографії досліджуються актуальні проблеми, що виникають у зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційних технологій, IT-права, призначеного забезпечити регулювання відносин в IT-сфері, та соціальних мереж. Аналізуються ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Safonchyk, Oksana I.; Шамота, Олександр Володимирович; Шамота, О. В.; Shamota, Oleksandr V. (Одеса : Гельветика, 2021)
  Проблематика забезпечення принципу гендерної рівності у сімейних правовідносинах і формування національного механізму щодо відповідності світовим політичним процесам і міжнародним зобов’язанням України, її європейському ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Діденко, Лариса Василівна; Діденко, Л. В.; Диденко, Лариса Васильевна; Didenko, Larysa V. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Мазуренко, Светлана Викторовна; Mazurenko, Svitlana V.; Mazurenko, Svetlana (IEPDP, 2020)
  The article is devoted to the history of the emergence and formation of the institution of trust property in relation to various legal systems. The purpose of such a historical analysis of ...
 • Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O. (Universidad Cooperativa de Colombia, 2020)
  Point of view: One of the basic concepts that underlies law as a phenomenon, as well as private law as one of the two areas of law, is the concept of natural law. This concept presupposes that rights and freedoms are an ...

View more