Омельчук Олександр Сергійович

Омельчук Олександр Сергійович

 

Recent Submissions

 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S. (ВД "Гельветика", 2018)
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.; Іліопол, Інна Михайлівна; Іліопол, І. М.; Илиопол, Инна Михайловна; Iliopol, Inna M.; Аліна, Сніжана Степанівна; Аліна, С. С.; Алина, Снежана Степановна; Alina, Snizhana S.; Alina, Snizhanna (Hemisferios University, 2021)
  The article analyzes the legal nature and specific of legal regulation of cryptocurrency in order to reveal the features of inheritance of cryptocurrency assets. The article aims to reveal whether it is possible to inherit ...
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.; Черняк, Олена Юріївна; Черняк, О. Ю.; Черняк, Елена Юрьевна; Cherniak, Olena Yu.; Тищук, Наталія Олексіївна; Тищук, Н. О.; Тищук, Наталья Алексеевна; Tyshchuk, Nataliia O. (Hemisferios University, 2020)
  The article is devoted to the analysis of features that arise when committing transactions by children and minors in the development of information society, identifying problems that arise when committing such transactions ...
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Omelchuk, Oleksandr; Бондар, Павло Вадимович; Бондар, П. В.; Bondar, Pavel (ВД "Гельветика", 2021)
  Об’єктом дослідження виступають відносини між користувачами платформ транспортних агрегаторів та самими транспортними агрегаторами. У межах статті досліджуються питання місця транспортних агрегаторів у сучасних транспортних ...
 • Омельчук, Олександр Сергійович (Одеса, 2017)
  Стаття присвячена питанням визначення напрямів та форм впливу ІТ-права на суспільну свідомість. Досліджено загальний вплив інформаційних технологій на формування сучасної суспільної свідомості. З'ясовано способи взаємовпливу ...
 • Омельчук, О. С.; Omelchuk, O. S.; Байталюк, Д. Р.; Baitaliuk, D. R. (ВД "Гельветика", 2021)
  Стаття присвячена проблемам правового регулювання краудфандингових відносин в Україні. Визначено, що натепер фінансування комерційних і суспільно важливих проєктів набуває децентралізованого характеру. З’ясовано, що ...
 • Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Н. С.; Адаховская, Надежда Сергеевна; Adakhovska, Nadiia S.; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.; Гофман, Олександр Рудольфович; Гофман, О. Р.; Гофман, Александр Рудольфович; Hofman, Oleksandr R.; Gofman, Oleksandr; Будурова, Ганна Миколаївна; Будурова, Г. М.; Будурова, Анна Николаевна; Budurova, Hanna M.; Аліна, Сніжана Степанівна; Аліна, С. С.; Алина, Снежана Степановна; Alina, Snizhana S. (Universidad de la Amazonia, 2019)
  The article is devoted to issues of inheritance of such digital assets as personal pages and accounts. The peculiarities of the legal nature of these objects of legal protection are determined, the ...
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Omelchuk, Oleksandr S. (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Статтю присвячено питанням визначення передумов потенційної юридичної суб’єктивації систем штучного інтелекту. Доведено, що виникли передумови наукового дослідження потенційної юридичної суб’єктивації систем штучного ...
 • Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Iuliia V.; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.; Черновалюк, Юлія Юріївна; Черновалюк, Ю. Ю.; Черновалюк, Юлия Юрьевна; Chernovaliuk, Iuliia; Chernovaliuk, Yulyia Yu. (Foundation Pro Scientia Publica, 2020)
  The aim of the article is devoted to the research of chaplaincy institutes in Ukraine, taking into account the experience of EU countries. During the study determined, that the interaction between military service and ...
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S. (Одеса : Фенікс, 2018)
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S. (2017)
  Статтю присвячено аналізу правового забезпечення житлових прав в Україні, особливо соціально вразливих верств населення. Зазначається, що в Україні не створено дієвого механізму реалізації прав громадян на житло та його ...
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S.; Гребенщікова, Тетяна Аркадіївна; Гребенщикова, Татьяна Аркадьевна; Grebenshchikova, Tatiana A. (2016)
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S. (2016)
  Розглянуто принципи регулювання шлюбно­сімейних відносин в Ізраїлі. Охарактеризовані тенденції регулю­вання цієї сфери відносин відповідно до реалій суспільно­правового розвитку Ізраїлю (шлюбний договір, цивіль­ний шлюб).
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Aleksandr S. (2015)
  Стаття присвячена історико-­правовому аналізу політичних рішень Уряду СРСР та причин їх прийняття. З’ясовано передумови і юридичне закріплення зміни підходу до загальних засад житлового права.
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)