Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна: Recent submissions

 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Bernaz-Lukavetska, Olena M. (Одеса, 2018)
  У статті проведено аналіз захисту персональних даних у соціальній мережі. У статті розглядається право на захист персональних даних особи як необхідний елемент людського життя у інформаційному суспільстві, тобто воно ...
 • Берназ-Лукавецька Олена Михайлівна, Олена Михайлівна (Одеса, 2017)
  В даній статті проведено аналіз он-лайн кредитування, надано його поняття та особливості, розглянуті різно-види інтернет-технологій, які можуть використовуватися в кредитуванні, втому числі використовуючи приклади країн ...
 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Берназ-Лукавецька, О. М. (Одеса : Фенікс, 2021)
 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M. (Одеса : Фенікс, 2021)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Е. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Olena I.; Кулініч, Ольга Олексіївна; Kulinich, Olha O.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Давидова, Ірина Віталіївна; Колодін, Денис Олексійович; Kolodin, Denys O.; Фасій, Богдан Володимирович; Fasii, Bohdan V.; Некіт, Катерина Георгіївна; Nekit, Kateryna H.; Сафончик, Оксана Іванівна; Safonchyk, Oksana I.; Радейко, Роман Ігорович; Radeiko, Roman I.; Цуркану, Сюзанна Іванівна; Tsurkanu, Siuzanna I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Tolmachevska, Yuliia O. (Одеса: Юридична література, 2018)
  У монографії досліджуються актуальні проблеми, що виникають у зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційних технологій, IT-права, призначеного забезпечити регулювання відносин в IT-сфері, та соціальних мереж. Аналізуються ...
 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Bernaz-Lukavetska, Olena M. (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Резніченко, Семен Васильович; Резніченко, С. В.; Резниченко, Семен Васильевич; Reznichenko, Semen V. (Universidad de la Amazonia, 2020)
  The purpose of this study is to examine some aspects of personal data protection in the social network, a comparative analysis of the protection of personal data in the social network under Ukrainian and European ...
 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайловна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M. (Одеса : Гельветика, 2020-05-15)
 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Берназ, Дмитро Васильович; Берназ, Д. М.; Берназ, Дмитрий Васильевич; Bernaz, Dmytro V (Одеса : Фенікс, 2020-06-13)
 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M. (Одеса : Фенікс, 2020)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Чанишева, Аліна Рашидівна; Чанишева, А. Р.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Завальнюк, Сергій Володимирович; Завальнюк, С. В.; Костова, Наталя Іванівна; Костова, Н. І.; Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Фасій, Богдан Володимирович; Фасій, Б. В.; Швидка, Вікторія Георгіївна; Швидка, В. Г.; Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Вступ до приватного права», розробленій відповідно до програми для здобувачів вищої всвіти (ІІ курс факультету ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Фомічова, Наталя Василівна; Фомічова, Н. В.; Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Основи римського приватного права», які розроблені відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецька, О. М.; Зубар, Володимир Михайлович; Зубар, В. М.; Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Д. Р. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Житлове право» та відповідає освітньо-професійній програмі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 ...
 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena Mykhaylivna (Одеса : Юридична література, 2017)
 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena Mykhaylivna (Одеса : Фенікс, 2018)
 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M. (2017)
 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M. (2016)
 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lykavetskaya, Olena M.; Подсядло, Роксолана Петрівна; Подсядло, Роксолана Петровна; Podsiadlo, Roksolana P. (2017)
  У даній статті проведено аналіз медичних послуг, надано їх розмежування від медичної допомоги, визначено особливості медичних послуг відповідно до норм діючого законодавства України. У статті проаналізовані фактори та ...
 • Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lykavetskaya, Olena M. (2017)
  У даній статті проведено порівняльний аналіз особливостей кредитного договору з суміжними договорами, серед яких: договір позики та факторингу, визначено їх спільні та відмінні риси відповідно до норм діючого законодавства ...