Адамова Олена Семенівна

Адамова Олена Семенівна

 

Recent Submissions

 • Харитонов, Є. О.; Давидова, І. В.; Адамова, О. С.; Берназ-Лукавецька, О. М.; Мельник, О. В.; Токарева, В. О.; Омельчук, О. С.; Журило, С. С. (Одеса : Фенікс, 2022)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Страхове право», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (спеціальність 081 «Право»). Посібник ...
 • Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Адамова, Eлена Семёновна; Adamova, Olena S. (Одеса : Фенікс, 2022)
 • Адамова, Олена Семенівна (Одеса: Фенікс, 2021)
  У статті розглядаються психологічні відносини у логіко-¬філософському, історико-¬психологічному, біологічному, інтроспективно-¬психологічному напрямках. Проведений теоретичний і історичний аналіз. Виділені загальні моменти, ...
 • Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Адамова, Eлена Семёновна; Adamova, Olena S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, I. В.; Давыдова, Ирина Виталиевна; Davydova, Iryna V.; Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Адамова, Eлена Семёновна; Adamova, Olena S.; Adamova, Elena (Society of Juridical and Administrative Sciences, 2021)
  The aim of this paper is to consider the mechanisms of legalization of use orphan works, based on a comparative analysis of the legal regulation in the United States, the EU and European countries; identify priority ways ...
 • Адамова, Олена Семенівна (Одеса, 2018)
  Стаття розглядає питання предмету договору морського страхування. Робиться висновок, що предметом договору морського страхування, є правовідносини з морського страхування, а не інтерес, а тим паче і не обов’язок страховика. ...
 • Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, О. А.; Трюхан, Оксана Анатольевна; Triukhan, Oksana A.; Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Адамова, Eлена Семёновна; Adamova, Olena S.; Adamova, Elena; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yuliia V.; Kryvenko, Iuliia V.; Шевчук, Яна Валеріївна; Шевчук, Я. В.; Шевчук, Яна Валерьевна; Shevchuk, Yana V.; Остапенко, Тимур Олександрович; Остапенко, Т. О.; Остапенко, Тимур Александрович; Ostapenko, Tymur O. (Universidad de la Amazonia, 2019)
  Relevance of the article is the need to study civilmilitary cooperation as an institution of civil society. The subject of the study is the legislation of Ukraine and NATO member states on the implementation of ...
 • Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Adamova, Olena S. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена аналізу норм чинного законодавства та судової практики щодо питань аліментних зобов’язань, а саме обов’язку батьків утримувати дитину, зокрема виплачувати аліменти. Проаналізовано порядок визначення розміру ...
 • Адамова, Олена Семенівна; Адамова, О. С.; Adamova, Olena S. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті досліджено національне законодавство України щодо поняття аліментів, аліментних правовідносин та особливостей аліментних зобов’язань. Надано власне визначення аліментних правовідносин як сімейних матеріальних ...
 • Адамова, Олена Семенівна; Adamova, Olena S. (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Елена Семеновна; Adamova, Olena S.; Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховская, Надежда Сергеевна; Adakhovska, Nadiia S.; Дрогозюк, Крістіна Борисівна; Дрогозюк, Кристина Борисовна; Drohoziuk, Kristina B.; Колодін, Денис Олексійович; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denis O.; Колодіна, Анна Сергіївна; Колодина, Анна Сергеевна; Kolodina, Anna S.; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yuliia V.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.; Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, V. A.; Спасова, К. І.; Спасова, Катерина Іванівна; Spasova, K. I.; Килимник, Ю. А.; Kylymnyk, Yu. A. (Одеса : Фенікс, 2020)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Організаційно-правове забезпеченя страховоїдіяльності в Україні», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої ...
 • Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Елена Семеновна; Adamova, O. S. (2017)
 • Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Елена Семеновна; Adamova, Olena S. (2016)
 • Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Eлена Семёновна; Adamova, Olena S. (2015)
  В статті аналізуються погляди вчених з різних сфер знань – філософів, лінгвістів та юристів – щодо визначення поняття класифікація та підстав поділу на класи, ряди, групи. Надається авторське бачення правової класифікації.
 • Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Елена Семеновна; Adamova, O. S. (Одеса : Фенікс, 2016)
 • Адамова, О. С.; Adamova, O. S. (Одеса : Фенікс, 2013)
 • Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Елена Семеновна; Adamova, Olena S. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Adamova, O. S.; Адамова, О. С.; Адамова, Е. С. (Одеса : Юрид. л-ра, 2012)
  The concepts of marine insurance and founding of origin are investigated. A necessity and actuality of marine insurance are analysed as to the guarantee of calmness and economic security of the shipowner and owner of ...
 • Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Елена Семеновна; Adamova, Elena (2014)

View more