Туляков Вячеслав Олексійович | Vyacheslav Tulyakov | Туляков Вячеслав Алексеевич

Туляков Вячеслав Олексійович | Vyacheslav Tulyakov | Туляков Вячеслав Алексеевич

 

Иллюстрация

Туляков Вячеслав Олексійович


доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права, віце-президент, проректор з міжнародних зв’язків Національного університету «Одеська юридична академія»


Член-кореспондент Національної академії правових наук України

Заслужений діяч науки і техніки України


Суддя ad hoc Європейського суду з прав людини

Сфера наукових інтересів: Міжнародна кримінальна політика та юстиція, кримінальна політика та юстиція, права жертв, захист прав людини, філософія кримінального права та кримінальної юстиції.

Research interest: International criminal policy and justice, criminal policy and development, victims' rights, human rights protection and philosophy of criminal law and justice.


Детальніше ...Recent Submissions

 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.; Алексеєвська, Галина Сергіївна; Алексеєвська, Г. С.; Алексеевская, Галина Сергеевна; Alekseievska, Halyna S.; Якубовський, Сергій Олексійович; Якубовський, С. О.; Якубовский, Сергей Алексеевич; Yakubovskyi, Serhii O. (University of Zagreb, 2021)
  Monetary regulation is one of the most important components of government policy. The monetary regulation policy of the European Central Bank has undergone important transformations over the past ten years as a result of ...
 • Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.; Іванова, Дар’я Андріївна; Іванова, Д. А.; Иванова, Дарья Андреевна; Ivanova, Daria A.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O. (Publishing house Helvetica Limited liability company, 2021)
  This article attempts to research the purpose, the meaning and the essence of the category “public order” in the legal regulation and practice of law enforcement in the sphere of passengers’ sea shipping. In the first ...
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A. (Одеса : НУ «ОЮА», 2022)
  Наукові дослідження в сфері кримінальної юстиції потребують попереднього накопичення знань конкретно-теоретичного характеру. Зміст методології галузевої науки не обмежується методами пізнання, а оперує науковими парадигмами ...
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В'ячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tulyakov, Vyacheslav O.; Tulyakov, Viacheslav O.; Іскендеров, Фірдовсі Шошан огли; Iskenderov, Firdovsi Shoshan Ohly; Iskenderov, Firdovsi Sh.; Хильченко, Анастасія Сергіївна; Хильченко, А. С.; Khylchenko, Anastasiia S. (Одеса : Гельветика, 2020)
  Навчальний посібник «Пеналізаційна практика у європейському кримінальному дискурсі» виданий в рамках фундаментального наукового проекту «Євроінтеграційна кримінальна політика України» № 0118U003677 з метою напрацювання ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Streltsov, Yevhen L.; Стрельцов, Є. Л.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tulyakov, Viacheslav O.; Туляков, В. О.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Kuzmin, Eduard E.; Кузьмін, Е. Е. (Odesa : Helvetica, 2020)
  Criminal Law of Ukraine on punishment and other criminal measures is analysed in this training manual as a Part of scientific and educational project on formatting the academic background and training bachelors of law in ...
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O. (Миколаїв, 2010)
 • Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy V.; Кивалов, Сергей Васильевич; Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O. (Одеса : "Слово", 2006-10-13)
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A. (Одеса : „Фенікс”, 2009)
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.; Ван-Цзянь; Van-Tszian; Іскендеров, Фірдовсі Шошанович; Іскендеров, Ф. Ш.; Искендеров, Фирдовси Шошанович; Iskenderov, Firdovsi Sh. (Одеса : НУ "ОЮА", 2009)
  У статті розглядаються сутність та форми реалізації пунітивного, ресторативного та аболіціонистського концептів у сучасному кримінальному праві. Зроблено висновок про необхідність послідовної диференціації кримінальної ...
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A. (Иркутск : «Байкальский государственный университет», 2010)
  У статті розглянуті проблеми взаємодії інституційного підходу в сучасній кримінології з доктриною кримінального права, робиться висновок про необхідність послідовного перегляду ряду позицій (кримінальність суб'єкта, ...
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.; Бойченко, Віталій Петрович; Бойченко, В. П.; Бойченко, Виталий Петрович; Boichenko Vitalii P. (Одеса : НУ "ОЮА", 2017)
  У статті розглянуто деякі недоліки сучасної кримінально-правової політики. Зроблено спробу подолання останніх завдяки використанню антропологічного підходу. На основі вивчення злочинів проти моральності зроблено ...
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A. (Баку : Сада, 2012)
  Розкриваються деякі проблемні питання сучасної кримінально-правової доктрини, наводиться перелік дилем, які потребують нагального вирішення, зокрема про необхідність структурного вдосконалення вчення про Кримінальний закон, ...
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A. (Харків : «Право», 2013)
  Розглянуто особливості сучасного наукового аналізу злочину і злочинності з точки зору певних ідей соціальної фізики. Робиться висновок про розширення кола учасників кримінально-правових відносин і розуміння кримінальної ...
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A. (Одеса : НУ "ОЮА", 2017)
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A. (Баку : журнал «Юридические науки и образование», 2012)
  It is revealed some of the problematic issues of modern criminal law doctrine, a list of dilemmas that require urgent solutions, such as the need to improve the structure of the theory of the Criminal Law, the formalization ...
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A. (Харків : Право, 2018)
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A.; Савінова, Наталія Андріївна; Савінова, Н. А.; Савинова, Наталья Андреевна; Savinova, Nataliia A. (Київ : «Юридичний вісник України», 2014)
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.; Tulyakov, Vyacheslav A. (Харків : «Право», 2014)
  Global risks of world’s development analysis from the point of criminal law and criminology are highlighted in this issue. It is argued that multipolarity of the world, lost generation phenomena and digital disintegration ...
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O. (Харків : «Асоціація кримінального права», 2014)
  У роботі зроблено спробу надати орієнтири щодо формування кримінально-правового законодавства, для якого ідея сталого розвитку є головною правотворчою ідеєю, ідеєю сучасного регулювання ...
 • Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tulyakov, Vyacheslav A.; Tuliakov, Viacheslav O. (Братислава : Academic Publishing House Researcher s.r.o., 2015)
  The article deals with the aspects of the current criminal legislation of Ukraine. The author outlines a new Theoretical Model of the Criminal Code of Ukraine. The main attention is given to the approximation of Ukrainian ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds