Туляков Вячеслав Олексійович

Туляков Вячеслав Олексійович

 

проректор з міжнародних зв'язків, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України