Browsing Туляков Вячеслав Олексійович | Vyacheslav Tulyakov | Туляков Вячеслав Алексеевич by Subject ""мертві норми""

Browsing Туляков Вячеслав Олексійович | Vyacheslav Tulyakov | Туляков Вячеслав Алексеевич by Subject ""мертві норми""

Sort by: Order: Results:

  • Туляков Вячеслав Олексійович; Туляков Вячеслав Алексеевич; Tulyakov V. A.; Пімонов, Г. П.; Пимонов, Г. П.; Pimonov, G. P.; Мітріцан, Н. І.; Митрицан, Н. И.; Mitritsan, N. I.; Мирошниченко, Н. А.; Мирошниченко, Н. А.; Балобанова, Д О.; Балобанова, Д. А.; Balоbanovа, D. O.; Березовська, Н. Л.; Березовская, Н. Л.; Berezovska, N. L.; Коломієць-Капустіна, Ю. Ю.; Коломиец-Капустина, Ю. Ю.; Kolomiets-Kapustinа, Yu. Yu.; Горбачова, І. М.; Горбачова, И. М.; Gorbachevа, I. M.; Макаренко, А. С.; Макаренко, А. С.; Makarenko, A. S.; Дмитрук, М. M.; Дмитрук, М. M.; Dmitruk, М. M.; Мирошниченко, Н. М.; Мирошниченко, Н. М.; Miroshnichenko, N. M.; Іскендеров, Ф. Ш.; Искендеров, Ф. Ш.; Iskenderov, F. Sh.; Кузембаєв, О. С.; Кузембаев, А. С.; Kuzembaiev, A. S.; Кравець, Л. К.; Кравец, Л. К.; Kravets, Л. К.; Дмитришина, Т. І.; Дмитришина, Т. И.; Dmitrishinа, T. I.; Ніколенко, Р. О.; Николенко, Р. О.; Nikolenko, R. O. (2012)
    Монографія підготовлена колективом авторів у результаті виконання науково-дослідницьких робіт за фундаментальною науковою темою «Наукове та законодавче забезпечення концепції кримінальних проступків ...