Деякі міркування щодо «міжнародних злочинів» та протидії їхньому розслідуванню шляхом використання соціальних мереж

Show simple item record

dc.contributor.author Кузьмін, Едуард Едуардович
dc.contributor.author Кузьмін, Е. Е.
dc.contributor.author Кузьмин, Эдуард Эдуардович
dc.contributor.author Kuzmin, Eduard E.
dc.contributor.author Ткачук, Богдан Павлович
dc.contributor.author Ткачук, Б. П.
dc.contributor.author Ткачук, Богдан Павлович
dc.contributor.author Tkachuk, Bohdan P.
dc.date.accessioned 2020-10-07T06:54:58Z
dc.date.available 2020-10-07T06:54:58Z
dc.date.issued 2020-05-15
dc.identifier.citation Кузьмін Е. Е. Деякі міркування щодо «міжнародних злочинів» та протидії їхньому розслідуванню шляхом використання соціальних мереж / Е. Е. Кузьмін, Б. П. Ткачук // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 3. – С. 132-135. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/13252
dc.description Кузьмін Е. Е. Деякі міркування щодо «міжнародних злочинів» та протидії їхньому розслідуванню шляхом використання соціальних мереж / Е. Е. Кузьмін, Б. П. Ткачук // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 3. – С. 132-135. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Гельветика en_US
dc.subject міжнародні злочини en_US
dc.subject імплементація міжнародно-правових норм en_US
dc.subject гармонізація кримінального законодавства en_US
dc.subject протидія розслідуванню en_US
dc.subject соціальні мережі en_US
dc.subject международные преступления en_US
dc.subject имплементация международно-правовых норм en_US
dc.subject гармонизация уголовного законодательства en_US
dc.subject противодействие расследованию en_US
dc.subject социальные сети en_US
dc.subject international crimes en_US
dc.subject implementation of international legal norms en_US
dc.subject harmonization of criminal law en_US
dc.subject counteraction to investigation en_US
dc.subject social networks en_US
dc.subject LAW/JURISPRUDENCE::Criminal law
dc.title Деякі міркування щодо «міжнародних злочинів» та протидії їхньому розслідуванню шляхом використання соціальних мереж en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record