Кафедра соціології: Recent submissions

 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.; Kroytor, Artem; Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Д. В.; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V.; Алексенцева-Тімченко, Катерина Сергіївна; Алексенцева-Тімченко, К. С.; Алексенцева-Тимченко, Екатерина Сергеевна; Aleksentseva-Timchenko, Kateryna S. (Мілан : Фонд якісної політики, 2019)
  У статті досліджено основні ідеологічні особливості практичної репрезентації проблеми релігійного вибору України у системі середньої освіти. Виявлено фактори, які впливають на інтерпретацію релігійного вибору України, ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I.; Цуркан, Олександр Васильович; Цуркан, О. В.; Цуркан, Александр Васильевич; Tsurkan, Oleksandr V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Соціологія конфлікту» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до ...
 • Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M.; Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P.; Короход, Ясміна Джанівна; Короход, Я. Д.; Короход, Ясмина Джановна; Korokhod, Yasmina D.; Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I.; Ignatieva, Iryna I. (Universidad del Zulia, 2019)
  The purpose of this study is to determine the dependence of the length of psychological distance on the style of family education. To achieve the goal, the following methods were used: 1. The method of measuring psychological ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Тімченко, Олександр Володимирович; Тімченко, О. В.; Тимченко, Александр Владимирович; Timchenko, Oleksandr V.; Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M.; Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ignatieva, I. I.; Ihnatieva, Iryna I. (Scientific society of anatomists, histologists, embryologists and topographoanatomists of Ukraine, 2020)
  The article analyzed the problem of emotional burnout in doctors, as well as the features of using and implementing medical simulation tools in the training process of medical specialists. The results of an empirical study ...
 • Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I. (Одеса : Фенікс, 2021)
  У навчально-методичному посібнику представлено методику проведення практичних занять з елементами тренінгу з навчальної дисципліни «Соціальне проектування та соціальна інженерія». Практичне спрямування матеріалів посібника ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Одеса : Фенікс, 2020)
  У навчально методичних рекомендаціях наведено матеріали для вивчення дисципліни «Екзистенціальна психологія» студентами другого (магістерського) рівня спеціальності «Психологія». Матеріали містять загальну характеристику ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2014)
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Київ : НАУ, 2015)
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017)
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Одеса : „Фенікс”, 2018)
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S.; Johnson, John M.; Johnson, John Myrton (Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008)
  В статті аналізується проблемне поле екзистенціалізму й виділяються п'ять основних тем, на яких сконцентрована увага цього напрямку філософської й художньої думки. Розглядається вплив тематики ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Київ : Інститут соціології НАН України, 2008)
  Анализируя проблемное поле экзистенциальной социологии, в статье обсуждаются две основные версии экзистенциальной социологии, представленные в работах Эдварда Тирьякяна и социологов калифорнийской школы (школы Дугласа). В ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S.; Джонсон, Джон; Johnson, John M. (Київ : Інститут соціології НАН України, 2009)
  В статье предлагается интерпретация феномена доверия с позиций экзистенциальной социологии (подходы калифорнийской школы и Э. Тирьякяна). Авторы обращают внимание на возникновение, развитие и нарушение доверия на ранних ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S.; Melnikov, Andrey; Johnson, John M. (Italy : Franco Angeli, 2018)
  Existential thought is a broad and ambiguous intellectual and cultural movement which developed in Western Europe in the first half of the XX century. Existential thinkers, and those influenced by existentialism ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014)
  У статті розглядається екзистенціальна концепція глобалізації німецьких соціологів Х. Буде та Й. Дюршмідта. Аналізується критика "потокового мейнстріму" в сучасній теорії глобалізації та його парадигмальні недоліки ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Київ : Інститут соціології НАН України, 2011)
  Автор розглядає особливості "екзистенціального повороту в соціології", в зв'язку з чим представляє концепцію екзистенціальної соціології бельгійського вченого Марселя Болль де Баля, викладену у формі інтерв'ю. Обговорюються ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Одеса : Вид-во ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013)
  У статті розглядається феномен автентичності і його соціальні аспекти. Автентичність представлена ​​як одна з ключових категорій екзистенціальної соціології, яка відображає позитивний досвід переживання реальності ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Київ : Ін-т соціології, Нац. акад. наук України, 2013)
  У статті представлені перспективи досліджень ціннісно-нормативних трансформацій українського суспільства з позиції екзистенціальної соціології. Основні з таких перспектив, що спираються на відповідні теоретичні категорії, ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S.; Лобовікова, Олена Олександрівна; Лобовікова, О. О.; Лобовикова, Елена Александровна; Lobovikova, Olena O. (Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012)
  У статтi аналізується феномен віртуальної та реальної ідентичностей в контексті становлення і розвитку інформаційного суспільства як нового типу соціальності і міжособистісних ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013)
  У статті розглядається криза як категорія і предмет досліджень екзистенціальної соціології. Представлена загальна характеристика екзистенціальної соціології, з позиції якої криза визначається як негативний ...