Ігнатьєва Ірина Ігорівна

Ігнатьєва Ірина Ігорівна

 

Recent Submissions

 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Lefterov, Vasiliy; Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I.; Ignatieva, Iryna; Приходько, Ігор Іванович; Приходько, І. І.; Приходько, Игорь Иванович; Prykhodko, Ihor I.; Тімченко, Олександр Володимирович; Тімченко, О. В.; Тимченко, Александр Владимирович; Timchenko, Oleksandr V.; Timchenko, Olexander; Форманюк, Юлія Валеріївна; Форманюк, Ю. В.; Форманюк, Юлия Валерьевна; Formaniuk, Yuliia V.; Голіна, Ольга Юріївна; Голіна, О. Ю.; Голина, Ольга Юрьевна; Holina, Olha Yu. (LUMEN Publishing House, 2021)
  The results of the empirical study among the members of election commissions (N=112, age: 25−68 years) for Ukrainian parliamentary elections 2019 to study the styles of their professional activity and the level of stress ...
 • Іванченко, Андреянна Олексіївна; Іванченко, А. О.; Иванченко, Андреянна Алексеевна; Ivanchenko, Andreianna O.; Ivanchenko, Andreyanna; Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I.; Ignatieva, Iryna; Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Lefterov, Vasiliy; Тімченко, Олександр Володимирович; Тімченко, О. В.; Тимченко, Александр Владимирович; Timchenko, Oleksandr V.; Timchenko, Olexander (University of Bucharest, 2019)
  Now there is a sharp increase of interest in politics, especially among young people. Meanwhile, the psychological mechanisms of the person’s political behavior (its manifesting and regulating), as well as interaction of ...
 • Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I.; Цуркан, Олександр Васильович; Цуркан, О. В.; Цуркан, Александр Васильевич; Tsurkan, Oleksandr V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Соціологія конфлікту» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до ...
 • Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M.; Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P.; Короход, Ясміна Джанівна; Короход, Я. Д.; Короход, Ясмина Джановна; Korokhod, Yasmina D.; Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I.; Ignatieva, Iryna I. (Universidad del Zulia, 2019)
  The purpose of this study is to determine the dependence of the length of psychological distance on the style of family education. To achieve the goal, the following methods were used: 1. The method of measuring psychological ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Тімченко, Олександр Володимирович; Тімченко, О. В.; Тимченко, Александр Владимирович; Timchenko, Oleksandr V.; Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M.; Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ignatieva, I. I.; Ihnatieva, Iryna I. (Scientific society of anatomists, histologists, embryologists and topographoanatomists of Ukraine, 2020)
  The article analyzed the problem of emotional burnout in doctors, as well as the features of using and implementing medical simulation tools in the training process of medical specialists. The results of an empirical study ...
 • Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I. (Одеса : Фенікс, 2021)
  У навчально-методичному посібнику представлено методику проведення практичних занять з елементами тренінгу з навчальної дисципліни «Соціальне проектування та соціальна інженерія». Практичне спрямування матеріалів посібника ...
 • Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I.; Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Київ : "Український соціум", 2019)
  Статтю присвячено розгляду теоретико-методологічних здобутків соціології конфлікту, серед яких вирізняється адаптація та розбудова методу ментальної картографії. Метою статті є визначення, характеристика та специфікація ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Купцова, Ірина Ігорівна; Купцова, Ирина Игоревна; Kuptsova, Іryna І. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Купцова, І. І.; Купцова, И. И.; Kupcova, I. I. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Автор зазначає, що ефективність проведеного моніторингу дотримання прав людини залежить від ступеню відкритості політикоадміністративних практик, прозорості судової та правозахисної систем та готовності національних урядів ...
 • Купцова, І. І.; Купцова, И. И.; Kuptsova, I. (Одеса : Фенікс, 2012)
 • Купцова, Ірина Ігорівна; Купцова, Ирина Игоревна; Kupcova, I (2013)
  The issue of technologization in political sphere is reviewed in the article. The main conceptual approaches of political technologies’ definition are analyzed. The author also examines the question of determining the place ...
 • Купцова, Ірина Ігорівна; Купцова, Ирина Игоревна; Kupcova, I. (2012)
  In the article is reviewed the political image from the position of belonging to a symbolic system. The main approaches to understanding the role and functions of symbols in the political process are examined. The question ...
 • Купцова, Ірина Ігорівна; Купцова, Ирина Игоревна; Kuptsov, Irina I. (Одеса : Фенікс, 2014)
  В статті розглядається природа політичного протесту та правові засади реалізації права на протест. Досліджується феномен політичного протесту як інститут взаємодії влади та громадськості. Проаналізовано нормативні ...
 • Купцова, Ірина Ігорівна; Купцова, Ирина Игоревна; Kuptsova, Іryna І. (2013)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2013. Дисертація є комплексним ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds