Форманюк Юлія Валеріївна

Форманюк Юлія Валеріївна

 

Recent Submissions

 • Ядловська, Ольга Степанівна; Ядловська, О. С.; Ядловская, Ольга Степановна; Yadlovska, Olha S.; Форманюк, Юлія Валеріївна; Форманюк, Ю. В.; Форманюк, Юлия Валерьевна; Formaniuk, Yuliia V.; Чистовська, Юлія Юріївна; Чистовська, Ю.Ю.; Чистовская, Юлия Юрьевна; Chystovska, Yuliia Yu.; Ніколаєв, Леонід Олегович; Ніколаєв, Л. О.; Николаев, Леонид Олегович; Nikolaiev, Leonid O.; Боярин, Лілія Володимирівна; Боярин, Л. В.; Боярин, Лилия Владимировна; Boiaryn, Liliia V.; Матейко, Наталія Михайлівна; Матейко, Н. М.; Матейко, Наталия Михайловна; Mateiko, Nataliia M. (LUMEN Publishing, 2022)
  The article is dedicated to the problem of theoretical study and development of methodical recommendations on neuropsychological preventive treatment of emotional burnout among students of higher education establishments. ...
 • Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M.; Щербакова, Ірина Миколаївна; Щербакова, І. М.; Щербакова, Ирина Николаевна; Shcherbakova, Iryna M.; Березка, Софія Вікторівна; Березка, С. В.; Березка, София Викторовна; Berezka, Sofiia V.; Форманюк, Юлія Валеріївна; Форманюк, Ю. В.; Форманюк, Юлия Валерьевна; Formaniuk, Yuliia V.; Руденко, Лілія Миколаївна; Руденко, Л. М.; Руденко, Лилия Николаевна; Rudenko, Liliia M.; Матейко, Наталія Михайлівна; Матейко, Н. М.; Матейко, Наталия Михайловна; Mateiko, Nataliia M. (LUMEN Publishing House, 2021)
  The article presents the results of theoretical and empirical research of professionally important abilities and skills of a counseling psychologist. Based on the analysis of scientific achievements and the results of ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Lefterov, Vasiliy; Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I.; Ignatieva, Iryna; Приходько, Ігор Іванович; Приходько, І. І.; Приходько, Игорь Иванович; Prykhodko, Ihor I.; Тімченко, Олександр Володимирович; Тімченко, О. В.; Тимченко, Александр Владимирович; Timchenko, Oleksandr V.; Timchenko, Olexander; Форманюк, Юлія Валеріївна; Форманюк, Ю. В.; Форманюк, Юлия Валерьевна; Formaniuk, Yuliia V.; Голіна, Ольга Юріївна; Голіна, О. Ю.; Голина, Ольга Юрьевна; Holina, Olha Yu. (LUMEN Publishing House, 2021)
  The results of the empirical study among the members of election commissions (N=112, age: 25−68 years) for Ukrainian parliamentary elections 2019 to study the styles of their professional activity and the level of stress ...
 • Артьоменко, Володимир Вікторович; Артьоменко, В. В.; Артеменко, Владимир Викторович; Artomenko, Volodymyr V.; Artyomenko, Volodymyr; Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M.; Форманюк, Юлія Валеріївна; Форманюк, Ю. В.; Форманюк, Юлия Валерьевна; Formaniuk, Yuliia V.; Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (IATED Digital Library, 2021)
  Introduction: To provide the medical industry with competent specialists, it is important to train motivated applicants in higher medical education institutions who aspire to be highly qualified medical doctors. Educational ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Форманюк, Юлія Валеріївна; Форманюк, Ю. В.; Форманюк, Юлия Валерьевна; Formaniuk, Yuliia V.; Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M. (Одеса : Фенікс, 2021)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Теорія і практика психологічного тренінгу» розроблено відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань - 05 ...
 • Форманюк, Юлія Валеріївна; Форманюк, Ю. В.; Форманюк, Юлия Валерьевна; Formaniuk, Yuliia V.; Лісовенко, Анна Федорівна; Лісовенко, А. Ф.; Лисовенко, Анна Федоровна; Lisovenko, Anna F. (Одеса : Фенікс, 2021)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Основи психотерапії та психопрофілактики» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних ...
 • Форманюк, Юлія Валеріївна; Форманюк, Ю. В.; Форманюк, Юлия Валерьевна; Formaniuk, Yuliia V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Основи психіатрії» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до ...
 • Форманюк, Юлія Валеріївна; Форманюк, Ю. В.; Форманюк, Юлия Валерьевна; Formaniuk, Yuliia V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Нейропсихологія» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до заліку, ...
 • Третьякова, Т. М.; Лазор, К. П.; Форманюк, Ю. В. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  В практикумі наведено матеріали для вивчення дисципліни «Соціальна психологія» студентами першого (бакалаврського) рівня спеціальності – 053 «Психологія». Матеріали містять загальну характеристику курсу, плани лекційних і ...
 • Форманюк, Юлія Валеріївна; Форманюк, Юлия Валерьевна; Форманюк, Ю. В.; Formaniuk, Yuliia V. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Крюкова, М. А.; Форманюк, Ю. В. (Одеса : Фенікс, 2020)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Етнопсихологія» розроблено в допомогу до самостійної роботи відповідно до навчального плану і складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних ...