Суверенитет союзной республики: экологический аспектFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
  • Дудченко Валентина Віталіївна
    професор кафедри, професор, доктор юридичних наук, вчений секретар ради НУ «ОЮА», Заслужений юрист України