Примаченко Іван Федорович

Примаченко Іван Федорович

 

Recent Submissions

 • Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Кібік, Ольга Миколаївна; Кібік, О. М.; Кибик, Ольга Николаевна; Kibik, Olha M.; Редіна, Євгенія Валентинівна; Редіна, Є. В.; Редина, Евгения Валентиновна; Redina, Yevheniia V.; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Хаймінова, Ю. В.; Хайминова, Юлия Владимировна; Khaiminova, Yuliia V.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.; Калмикова, Наталя Юріївна; Калмикова, Н. Ю.; Калмыкова, Наталья Юрьевна; Kalmykova, Natalia Yu. (Одеса : НУ "ОЮА", 2020)
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліні «Макро- та мікроекономіка». В практикумі представлено завдання, кейси, питання для самоперевірки, питання для обговорення з дисципліни, а також список рекомендованої ...
 • Слободянюк, Ольга Василівна; Слободянюк, О. В.; Слободянюк, Ольга Васильевна; Slobodianiuk, Olha V.; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Котлубай, В. О.; Котлубай, Вячеслав Алексеевич; Kotlubai, Viacheslav O.; Лазарева, Г. Ю.; Lazareva, H. Yu. .; Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F. (Одеса : НУ «Одеська юридична академія», 2021)
  Методичні рекомендації та завдання призначені для роботи в аудиторний час, для самостійної та індивідуальної роботи студентів над дисципліною, підготовки до екзамену та заліку, а також для супроводження лекцій і практичних ...
 • Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, І. Ф.; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F.; Добровольська, Володимира Володимирівна; Добровольська, В. В.; Добровольская, Владимира Владимировна; Dobrovolska, Volodymyra V. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Примаченко, Іван Федорович; Примаченко, Иван Федорович; Prymachenko, Ivan F. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Примаченко, І. Ф.; Примаченко, И. Ф.; Primachenko, I. F. (2013)
 • Примаченко, І. Ф.; Примаченко, И. Ф.; Primachenko, I. F. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Україна потенційно може бути однією із провідних країн за залученням інвестицій, оскільки країна багата на природні ресурси, кваліфіковану і дешеву робочу силу, має значний науково-технічний потенціал, наявну інфраструктуру, ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds