Гавриш Наталія Степанівна

Гавриш Наталія Степанівна

 

Recent Submissions

 • Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Гавриш, Наталия Степановна; Havrysh, Natalia S.; Позняк, Степан Павлович; Позняк, С. П.; Pozniak, Stepan P.; Ямелинець, Тарас Степанович; Ямелинець, Т. С.; Ямелинец, Тарас Степанович; Yamelynets, Taras S. (University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 2021)
  Materials of researches on chernozems of Ukraine, features of their genesis, distribution conditions are generalized and analyzed. The general morphogenetic characteristics of chernozems are given, which consists in a ...
 • Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Гавриш, Наталия Степановна; Havrysh, Natalia S.; Позняк, Степан Павлович; Позняк, С. П.; Pozniak, Stepan P. (Walter de Gruyter, 2021)
  The article highlights the exceptional importance of soils in the modern world and the importance of scientific research in soil science, which can be an important means of solving social problems. It is shown that soil ...
 • Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Гавриш, Наталия Степановна; Havrysh, Natalia S. (Одеса : Юридична література, 2022)
  У навчально-методичному посібнику зібрані необхідні розробки щодо викладання здобувачам вищої освіти курсу «Актуальні питання аграрно-земельних відносин в Україні» – однієї з важливих навчальних дисциплін професійної ...
 • Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Havrysh, Natalia S.; Годованюк, Андрій Йосипович; Годованюк, А. Й.; Hodovaniuk, Andrii Y.; Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Hryhorieva, Khrystyna A.; Заверюха, Марина Михайлівна; Заверюха, М. М.; Zaveriukha, Maryna M.; Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Karakash, Illia I.; Канівець, Людмила Анатоліївна; Канівець, Л. А.; Kanivets, Liudmyla A.; Караханян, Карина Мартинівна; Караханян, К. М.; Karakhanian, Karyna M.; Платонова, Євгенія Олегівна; Platonova, Yevheniia O.; Платонова, Є. О.; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Т. Є.; Kharytonova, Tetiana Ye.; Чумаченко, Інна Євгенівна; Чумаченко, І. Є.; Chumachenko, Inna Ye. (Одеса : Юридична література, 2022)
 • Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Havrysh, Natalia S.; Годованюк, Андрій Йосипович; Годованюк, А. Й.; Hodovaniuk, Andrii Y.; Григор’єва, Христина Антонівна; Григор’єва, Х. А.; Hryhorieva, Khrystyna A.; Заверюха, Марина Михайлівна; Заверюха, М. М.; Zaveriukha, Maryna M.; Каракаш, Ілля Іванович; Каракаш, І. І.; Karakash, Illia I.; Канівець, Людмила Анатоліївна; Канівець, Л. А.; Kanivets, Liudmyla A.; Караханян, Карина Мартинівна; Караханян, К. М.; Karakhanian, Karyna M.; Платонова, Євгенія Олегівна; Платонова, Є. О.; Platonova, Yevheniia O.; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Т. Є.; Kharytonova, Tetiana Ye.; Чумаченко, Інна Євгенівна; Чумаченко, І. Є.; Chumachenko, Inna Ye. (Одеса : Юридична література, 2022)
 • Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Гавриш, Наталия Степановна; Havrysh, Natalia S.; Позняк, Степан Павлович; Позняк, С. П.; Pozniak, Stepan P. (Kyiv : Institute of Geography Ukraine NAS, 2019)
  The article contains the author’s reflections on the formation and substantiation of many aspects in soil concerning its connections with social sciences. Arguments about the exceptional importance of soil resources modern ...
 • Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Гавриш, Наталия Степановна; Havrysh, Natalia S.; Позняк, Степан Павлович; Позняк, С. П.; Pozniak, Stepan P. (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, 2019)
  The most important feature of the primary accumulation of different facts about the properties of soils, their fertility and ways of cultivation is the human awareness of soil as the environment of growth and development ...
 • Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Гавриш, Наталия Степановна; Havrysh, Nataliia S.; Havrysh, Nataliia (Одеса : Фенікс, 2019)
 • Позняк, Степан Павлович; Позняк, С. П.; Pozniak, Stepan P.; Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Гавриш, Наталия Степановна; Havrysh, Natalia S. (ResearchGate Corporation, 2020)
  The article contains the authors’ reflections on the formation and substantiation of many aspects in soil science, concerning its connections with social sciences. Arguments about the exceptional importance of soil resources ...
 • Позняк, Степан Павлович; Позняк, С. П.; Pozniak, Stepan P.; Паньків, Зіновій Павлович; Паньків, З. П.; Паньков, Зиновий Павлович; Pankiv, Zinovii P.; Pankiv, Zinoviy; Ямелинець, Тарас Степанович; Ямелинець, Т. С.; Ямелинец, Тарас Степанович; Yamelynets, Taras S.; Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Гавриш, Наталия Степановна; Havrysh, Natalia S. (Інститут географії НАН України, 2020)
  Мета цієї публікації – обґрунтувати необхідність комплексної оцінки та вдосконалити теоретико-методологічні засади оцінювання інвестиційної привабливості ґрунтів Карпатського регіону України, розробити систему показників ...
 • Гавриш, Наталя Степанівна; Гавриш, Наталья Степановна; Havrysh, Natalia S. (Одеса, 2018-10-06)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний університет «Одеська ...
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Наталия Степановна; Havrysh, Natalia S. (2015)
  Проаналізовано стан ґрунтових ресурсів України і проблеми моніторингу ґрунтів. Розглянуто питання правового забезпечення організації та функціонування моніторингу ґрунтів в Україні, зокрема на землях сільськогосподарського ...
 • Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Наталья Степановна; Havrysh, N. S. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Гавриш, Н. С.; Gavrish, N. S. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Підсумовуючи викладене в статті автор зазначає, що забезпечення раціонального використання та охорони земель потребує закріплення цих вимог на конституційному рівні. Такий рівень правового закріплення буде сприяти більш ...
 • Гавриш, Н.С.; Гавриш, Н.С.; Gavrish, N. (2012)
  This article deals with the theoretic and law fundamentals of the notions and terms of rational use and protection of the soil. There is no identity deter- mined of the terms "ground" and "soil ", which are not similar ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds