Латковська Тамара Анатоліївна

Латковська Тамара Анатоліївна

 

Recent Submissions

 • Ківалов, Сергій Васильович; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Латковська, Тамара Анатоліївна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Осадчий, Анатолій Юрійович; Тодощак, Олег Володимирович; Козачук, Діана Анатоліївна; Фролова, Євгенія Ігорівна; Стрельников, Андрій Вікторович; Савчук, Роман Миколайович; Сандул, Яна Миколаївна; Гнатовська, Альона Ільдусівна; Кубаєнко, Андрій Володимирович; Біла-Тюріна, Юлія Зиновіївна; Маслова, Яна Іванівна; Даниленко, Юлія Сергіївна; Корнута, Людмила Михайлівна; Негара, Родіон Віталійович; Койчева, Ольга Семенівна; Сідор, Михайло Іванович; Латковський, Павло Павлович (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
  У монографії на підставі аналізу положень адміністративного, службового та фінансового законодавства здійснено комплексний розгляд питань цифрової трансформації суспільних відносин за обраним напрямом з урахуванням ...
 • Латковська, Т. А.; Latkovska, T. A. (ВД "Гельветика", 2021)
  Виходячи із сучасного стану світової економіки, усі національні проблеми набувають світового значення, оскільки акумулюються та інтегруються в спільний економічний процес. Інтеграційні питання стають визначальними, тому ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Койчева, О. С.; Койчева, Ольга Семенівна (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Сідор, Михайло Іванович; Сідор, М. І.; Сидор, Михаил Иванович; Sidor, Mykhailo I.; Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О.; Голоядова, Татьяна Алексеевна; Holoiadova, Tetiana O.; Goloyadova, Tetiana; Калімбет, Андрій Леонідович; Калімбет, А. Л.; Калимбет, Андрей Леонидович; Kalimbet, Andrii L. (Sciedu Press, 2019)
  The new national curriculum implementation in the sphere of higher education in Ukraine raises the need for using tests as the means of students’ knowledge assessment. The authors have identified the connection both between ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R. (Baltija Publishing, 2019)
  The presented work is an attempt to compare the quality of governance in non-EU states in the Western Balkans and Eastern Europe with which the EU Association Agreements have been concluded, and Ukraine, ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Латковський, Павло Павлович; Латковський, П. П.; Латковский, Павел Павлович; Latkovskyi, Pavlo P.; Подольська, Анастасія Сергіївна; Подольська, А. С.; Подольская, Анастасия Сергеевна; Podolska, Anastasiia S. (Universidad de la Amazonia, 2020)
  The purpose of the article is a comprehensive study of the problems of double taxation, which is at the intersection of categories of taxable entity and taxpayer. Accordingto the purpose, it is substantiated ...
 • Россіхін, Василь Васильович; Россіхін, В. В.; Россихин, Василий Васильевич; Rossikhin, Vasyl V.; Россіхіна, Галина Володимирівна; Россіхіна, Г. В.; Россихина, Галина Владимировна; Rossikhina, Halyna V.; Бабічев, Анатолій Валерійович; Бабічев, А. В.; Бабичев, Анатолий Валерьевич; Babichev, Anatoliy V.; Кирій, Валентина Василівна; Кирій, В. В.; Кирий, Валентина Васильевна; Kyriy, Valentyna V.; Бондаренко, Ірина Миколаївна; Бондаренко, І. М.; Бондаренко, Ирина Николаевна; Bondarenko, Iryna M.; Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A. (IAEME Publication, 2020)
  The development of emerging economies banking system is rather uneven and it largely exposes the political, military and social cataclysms that occur in these countries. However, the global experience of such a financial ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Латковская, Т. А.; Latkovska, Tamara A. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Латковська, Т. А.; Латковская, Т. А.; Latkovska, T. A. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Статтю присвячено висвітленню проблем реформування податкової системи України, ефективне функціонування якої детермінує фінансову незалежність будь-якої держави, створює умови для розвитку економіки та бізнесу і є однією ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Койчева, Ольга Семенівна; Сідор, Михайло Іванович (Одеса, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Сідор, Михайло Іванович; Койчева, Ольга Семенівна (Одеса, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія» галузь знань – 08 «Право» спеціальність – ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності 081 ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Сідор, Михайло Іванович; Сидор, Михаил Иванович; Sidor, Mykhailo I.; Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha S. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha S.; Сідор, Михайло Іванович; Сидор, Михаил Иванович (Одеса : Фенікс, 2019)
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Сідор, Михайло Іванович; Сидор, Михаил Иванович; Sidor, Mykhailo I.; Койчева, Ольга Семенівна; Койчева, Ольга Семеновна; Koicheva, Olha S. (Одеса : Фенікс, 2018)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  У статті досліджується процедурне регулювання банківських відносин, яке потребує вирішення низки актуальних та остаточно невирішених теоретико- прикладних питань, насамперед, понятійного характеру. Об’єктами аналізу стали: ...
 • Латковська, Т. А.; Латковская, Т. А.; Latkovska, T. (Одеса : Фенікс, 2013)
 • Латковсъка, Т. А.; Латковская, Т. А.; Latkovskaya, T. A. (Одеса : Юрид. л-ра, 2012)
  Стаття присвячена розгляду бюджетної політики держави як одному з основних напрямків економічної політики за господарським законодавством. Досліджуються складові бюджетної політики. Розглядаються типи ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds