Неугодніков Андрій Олександрович

Неугодніков Андрій Олександрович

 

Recent Submissions

 • Neuhodnikov, Andrii O.; Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодніков, А. О.; Hrebeniuk, Dmytro O.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Гребенюк, Д. О. (Одеса : Фенікс, 2023)
 • Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодніков, А. О.; Neuhodnikov, Andrii O.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Гребенюк, Д. О. (Одеса : Фенікс, 2023)
 • Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодніков, А. О.; Неугодников, Андрей Александрович; Neuhodnikov, Andrii O.; Neugоdnikov, A. O. (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019)
 • Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодніков, А. О.; Неугодников, Андрей Александрович; Neuhodnikov, Andrii O.; Neugоdnikov, Andrii; Донцов, Денис Юрійович; Донцов, Д. Ю.; Донцов, Денис Юрьевич; Dontsov, Denys Yu.; Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Bignyak, Oleksandr; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Панова, Людмила Вячеславівна; Панова, Л. В.; Панова, Людмила Вячеславовна; Panova, Liudmyla V.; Panova, Liydmyla (University of Zulia, 2021)
  The institute of mediation is becoming increasingly popular. This is due to several factors, including the possibility to save on attorneys' fees and court costs. Mediation also helps to save a lot of time and find a ...
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Біла-Тіунова, Л. Р.; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Liubov R.; Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодніков, А. О.; Неугодников, Андрей Александрович; Neuhodnikov, Andrii O.; Neugodnikov, Andrey; Даниленко, Юлія Сергіївна; Даниленко, Ю. С.; Даниленко, Юлия Сергеевна; Danylenko, Yuliia S. (Eurasian Exercise and Sport Science Association, 2019)
  The purpose of this article is to establish the level of efficiency rise ways of public administration implementation in the sphere of healthcare in Ukraine on the basis of the international experience use; to define a ...
 • Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодніков, А. О.; Neuhodnikov, Andrii O. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статі проаналізовано відповідність стану системи охорони здоров’я до реальних потреб населення. Формальне закріплення міжнародних стандартів в означеній сфері не наділяє послуги у сфері охорони здоров’я ознаками доступності ...
 • Неугодніков, Андрій Олександрович; Neuhodnikov, Andrii O. (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодніков, А. О.; Неугодников, Андрей Александрович; Neuhodnikov, Andrii O.; Neugodnikov, Andrii; Барсукова, Тетяна Олександрівна; Барсукова, Т. О.; Барсукова, Татьяна Александровна; Barsukova, Tetiana O.; Харитонов, Роман Феліксович; Харитонов, Р. Ф.; Харитонов, Роман Феликсович; Kharytonov, Roman F. (Canadian Center of Science and Education, 2020)
  The article provides an assessment of the state of legislation of Ukraine on the protection of intellectual property at the present stage. The most important problematic aspects and prospects of improving the legal regulation ...
 • Лавренова, Ольга Ігорівна; Неугодніков, Андрій Олександрович; Стрельников, Андрій Вікторович (Одеса, 2019)
 • Неугодніков, А. О.; Neuhodnikov, Andrii O. (Одеса : Гельветика, 2019)
  В цій статті вперше досліджуються форми участі інститутів громадянського суспільства в публічному адмініструванні як системний інструмент демократизаційних процесів в Україні. Для послідовного висвітлення проблеми виділено ...
 • Білокур, Євгенія Ігорівна; Билокур, Е. И.; Bilokur, Yevheniia; Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодников, Андрей Александрович; Neugodnikov, Andrey O.; Тодощак, О. В.; Тодощак, Олег Владимирович; Todoshchak, Oleh V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Билоус-Осинь, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana I.; Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодников, Андрей Александрович; Neuhodnikov, Andrii O.; Тодощак, Олег Володимирович; Тодощак, Олег Владимирович; Todoshchak, Oleh V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодников, Андрей Александрович; Neuhodnikov, Andrii O. (2017)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Білокур, Євгенія Ігорівна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Бондаренко, Катерина Вікторівна; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Даниленко, Юлія Сергіївна; Закаленко, Олена Василівна; Калімбет, Андрій Леонідович; Корнута, Людмила Михайлівна; Лавренова, Ольга Ігорівна; Михайлов, Олександр Миколайович; Неугодніков, Андрій Олександрович; Осадчий, Анатолій Юрійович; Тодощак, Олег Володимирович; Хамходера, Олег Петрович (Одеса : Фенікс, 2018)
  Практикум призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліни «Адміністративне право України», «Адміністративне процесуальне право України», «Державна служба України».
 • Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодников, Андрей Александрович; Neugodnikov, Andrey O. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds