Білоус-Осінь Тетяна Ігорівна

Білоус-Осінь Тетяна Ігорівна

 

Recent Submissions

 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Билоус-Осень, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana I.; Стрельников, Андрій Вікторович; Стрельников, А. В.; Стрельников, Андрей Викторович; Strelnykov, Andrii V.; Strelnykov, Andriy; Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.; Kornuta, Liudmila; Лавренова, Ольга Ігорівна; Лавренова, О. І.; Лавренова, Ольга Игоревна; Lavrenova, Olha I. (Geplat, 2020)
  The right for local government is the pledge for the state democratic system. The qualified bond between public management and values, which a member of the community gets, is formed by means of people’s participation in ...
 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Билоус-Осень, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana I. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Лавренова, Ольга Ігорівна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Могил, Сергій Костянтинович (Одеса, 2019)
 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Билоус-Осень, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів кваліфікації доктор філософії в галузі права в Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 081 «Право» спеціальності ...
 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Біла-Тюріна, Юлія Зиновіївна; Сандул, Яна Миколаївна; Билоус-Осень, Татьяна Игоревна; Била-Тюрина, Юлия Зиновьевна; Сандул, Яна Николаевна; Bilous-Osin, Tetiana; Bila-Tiurina, Iuliia Z.; Sandul, Iana M. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Билоус-Осинь, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana I.; Біла-Тюріна, Юлія Зиновіївна; Била-Тюрина, Юлия Зиновьевна; Bila-Tiurina, Yulia Z. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в Юридичному коледжі Національного університету "Одеська юридична академія"
 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Билоус-Осинь, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana I.; Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодников, Андрей Александрович; Neuhodnikov, Andrii O.; Тодощак, Олег Володимирович; Тодощак, Олег Владимирович; Todoshchak, Oleh V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Ківалов, Сергій Васильович; Біла-Тіунова, Любов Романівна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Билоус-Осинь, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Білоус-Осінь, Т. І.; Билоус-Осень, Т. И.; Bilous-Osin, T. I. (Одеса : Фенікс, 2014)
  З прийняттям нової редакції Митного кодексу України (далі — МК України) було запроваджено інститут уповноваженого економічного оператора та врегульовано його статус, встановлено процедури отримання, призупинення та відкликання ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds