Васильківська Вікторія Владиславівна

Васильківська Вікторія Владиславівна

 

Recent Submissions

 • Клунко, Наталя Сергіївна; Клунко, Наталья Сергеевна; Клунко, Н. С.; Klunko, Natalia S.; Сироткіна, Наталя Валеріївна; Сироткіна, Н. В.; Сироткина, Наталья Валерьевна; Syrotkina, Natalia V.; Sirotkina, Nataliya V.; Козачук, Діана Анатоліївна; Козачук, Д. А.; Козачук, Диана Анатольевна; Kozachuk, Diana A.; Любарська, Марія Олександрівна; Любарська, М. О.; Любарская, Мария Александровна; Liubarska, Mariia O.; Liubarskaia, Maria A.; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Васильківська, В. В.; Васильковская, Виктория Владиславовна; Vasylkivska, Viktoriia V.; Vasylkivska, Victoria V.; Красноносова, Олена Миколаївна; Красноносова, О. М.; Красноносова, Елена Николаевна; Krasnonosova, Olena M. (UERN, 2020)
  The experience of using cluster models for regional development in different countries proves the need for an active role in the process of both state and local authorities’ economy clustering. Effective practices consist ...
 • Васильківська, Вікторія Владиславівна; Васильківська, В. В.; Васильковская, Виктория Владиславовна; Vasylkivska, Viktoriia V. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Бедний, Олег Ігорович; Бедный, Олег Игоревич; Bednyi, Oleh; Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Людмила; Kornuta, Ludmila М.; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Васильковская, Виктория Владиславовна; Vasylkivska, Victoria (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Bila-Tiunova, Lyubov; Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Ludmila М.; Даниленко, Юлія Сергіївна; Даниленко, Юлия Сергеевна; Danylenko, Yuliia S.; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Васильковская, Виктория Владиславовна; Vasylkivska, Viktoriia V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня в Національному університеті «Одеська юридична академія»
 • Васильківська, Вікторія Владиславівна; Васильковская, Виктория Владиславовна; Vasylkivska, Viktoriia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Біла-Тіунова, Любов Романівна; Білокур, Євгенія Ігорівна; Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Бондаренко, Катерина Вікторівна; Васильківська, Вікторія Владиславівна; Даниленко, Юлія Сергіївна; Закаленко, Олена Василівна; Калімбет, Андрій Леонідович; Корнута, Людмила Михайлівна; Лавренова, Ольга Ігорівна; Михайлов, Олександр Миколайович; Неугодніков, Андрій Олександрович; Осадчий, Анатолій Юрійович; Тодощак, Олег Володимирович; Хамходера, Олег Петрович (Одеса : Фенікс, 2018)
  Практикум призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліни «Адміністративне право України», «Адміністративне процесуальне право України», «Державна служба України».
 • Васильківська, Вікторія Владиславівна (2018-10-27)
  Дисертацію присвячено особливостям правового регулювання статусу державного службовця у контексті ухвалення Законів України «Про державну службу» і «Про запобігання корупції» та адаптації інституту державної служби до ...
 • Васильківська, В. В.; Vasilkovskaya, V. V. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds