Чувакова Ганна Михайлівна

Чувакова Ганна Михайлівна

 

Recent Submissions

 • Рязанов, Михайло Юрійович; Рязанов, М. Ю.; Рязанов, Михаил Юрьевич; Riazanov, Mykhailo Yu.; Ryazanov, Mykhailo; Чувакова, Ганна Михайлівна; Чувакова, Г. М.; Чувакова, Анна Михайловна; Chuvakova, Hanna M.; Пілюк, Суліко Валеріївна; Пілюк, С. В.; Пилюк, Сулико Валерьевна; Piliuk, Suliko V. (EELRC, 2021)
  The law is a regulator of relations based on an orderly, generally accepted system of ideas and norms for the behaviour of subjects in a particular relationship. A large number of regulations, which are an external reflection ...
 • Бойченко, Едуард Гаврилович; Бойченко, Е. Г.; Бойченко, Эдуард Гаврилович; Boichenko, Eduard H.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.; Караханян, Карина Мартинівна; Караханян, К. М.; Караханян, Карина Мартыновна; Karakhanian, Karyna M.; Чувакова, Ганна Михайлівна; Чувакова, Г. М.; Чувакова, Анна Михайловна; Chuvakova, Hanna M.; Рязанов, Михайло Юрійович; Рязанов, М. Ю.; Рязанов, Михаил Юрьевич; Riazanov, Mykhailo Yu. (Universidad de la Amazonia, 2019)
  The relevance of the article is the need to regulate the issue of surrogacy in Ukraine. The object of the study of this article is the relations arising in the field of surrogacy. The following research methods ...
 • Чувакова, Ганна Михайлівна; Чувакова, Г. М.; Чувакова, Анна Михайловна; Chuvakova, Hanna M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Чуваков, Олег Анатолійович; Чуваков, О. А.; Чуваков, Олег Анатольевич; Chuvakov, Oleh A.; Рязанов, Михайло Юрійович; Рязанов, М. Ю.; Рязанов, Михаил Юрьевич; Riazanov, Mykhailo Yu.; Ryazanov, Mykhailo; Чувакова, Ганна Михайлівна; Чувакова, Г. М.; Чувакова, Анна Михайловна; Chuvakova, Hanna M.; Павлова, Тетяна Олександрівна; Павлова, Т. О.; Павлова, Татьяна Александровна; Pavlova, Tetiana O. (Universidad de la Amazonia, 2020)
  The relevance of the article is due to ignorance of legal traditions and lack of sufficient theoretical and practical basis for legal inheritance make it impossible to complete the formation of a coherent and stable legal ...
 • Чувакова, Ганна Михайлівна; Чувакова, Г. М.; Чувакова, Анна Михайловна; Chuvakova, Hanna M. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Чувакова, Г. М.; Chuvakova, Hanna M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019)
  У цій статті на базі розробок сучасної класичної методології здійснено спробу означення сучасної проблематики аномалій у сфері морського права, визначено тенденції їх виникнення та окреслено можливі шляхи подолання. ...
 • Чувакова, Ганна Михайлівна; Чувакова, Анна Михайловна; Chuvakova, H. M. (2018-12)
 • Чувакова, Ганна Михайлівна; Чувакова, Анна Михайловна; Chuvakova, Hanna M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Чувакова, А. М.; Чувакова, Г. М.; Chuvakova, A. M. (2013)
 • Чувакова, Ганна Михайлівна; Чувакова, Анна Михайловна; Chuvakova, Ganna M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  Дана стаття присвячена розгляду таких різновидів аномалій у правовій сфері, як правова аномалія, запропонована їх класифікація, а саме, виокремлення аномалій у принципах права та неправова практика.
 • Чувакова, Г. М.; Chuvakova, H. M. (Одеса : Юрид. л-ра, 2009)
  Правові аномалії необхідно розглядати як прояв соціальних відносин. Правові аномалії — це негативні юридичні факти, що викликають реакцію на різного роду відхилення поведінки. Прив'язка правових аномалій тільки ...
 • Чувакова, Г. М.; Chuvakova, G. (Одеса : Фенікс, 2012)
 • Чувакова, Г. М.; Chuvakova, G. M. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Аномальним правам властиві відхилення від норми в одному з елементів правовідношення — в суб’єктах, об’єкті, зобов’язальному або іншому правовому зв’язку. До аномальних прав належать зобов’язання, інші суб’єктивні права з ...
 • Чувакова, А. М.; Чувакова, Г. М.; Chuvakova, Ganna M. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Чувакова, Г. М.; Чувакова, А. М.; Chuvakova, G. M. (Одеса : Юрид. л-ра, 2005)
 • Чувакова, Ганна Михайлівна; Чувакова, Анна Михайловна; Chuvakova, Ganna M. (2004)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2004. Вперше ...
 • Чувакова, Ганна Михайлівна (2010)
  В работе представлены понятия дефекта и дефектности юридического факта. Юридический факт является дефектным в тех случаях, когда его признаки не соответствуют модели, закрепленной в гипотезе юридической нормы - юридический ...