Крикливий Ростислав Миколайович

Крикливий Ростислав Миколайович

 

Recent Submissions

  • Крикливий, Ростислав Миколайович; Крикливий, Р. М.; Крикливый, Ростислав Николаевич; Kryklyvyi, Rostyslav M. (Київ : Національна академія прокуратури України, 2009)
    Проаналізовано функції державного обвинувача в рамках кримінального судочинства, а також положення останнього проекту КПК України, підготовленого Кабінетом Міністрів України. Висловлені зауваження щодо невдалості його норм, ...
  • Крикливий, Ростислав Миколайович; Крикливый, Ростислав Николаевич; Kryklyvyy, Rostislav M. (2011)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...