Горяга Оксана Вікторівна

Горяга Оксана Вікторівна

 

Recent Submissions

 • Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.; Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, О. В.; Горяга, Оксана Викторовна; Horiaha, Oksana V.; Півень, Дмитро Олегович; Півень, Д. О.; Пивень, Дмитрий Олегович; Piven, Dmytro O. (Universidad de la Amazonia, 2020)
  Аmongthe different branches of law, theChurch Law of the Eastern Orthodox Church is a holistic law system and a comprehensive branch of knowledge, which unites the judicial, historical and theological ...
 • Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.; Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, О. В. (Одеса : Юридична література, 2022)
  Посібник містить інформаційні данні навчальної дисципліни, плани практичних занять з методичними поясненнями до підготовки, список літератури, пояснення щодо змісту самостійної роботи здобувачів та завдання до неї.
 • Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.; Корнієнко, Ірина Валеріївна; Корнієнко, І. В.; Корниенко, Ирина Валерьевна; Korniienko, Iryna V.; Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, О. В.; Горяга, Оксана Викторовна; Horiaha, Oksana V. (Одеса : Фенікс, 2020)
  «Історія суду та судочинства в Україні» полягає в підвищенні загального та теоретичного рівня знань здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право», в підготовці їх до системного сприйняття історії ...
 • Єфремова, Наталя Володимирівна; Єфремова, Н. В.; Ефремова, Наталья Владимировна; Yefremova, Natalia V.; Долматов, Іван Володимирович; Долматов, І. В.; Долматов, Иван Владимирович; Dolmatov, Ivan V.; Мокін, Ігор Сергійович; Мокін, І. С.; Мокин, Игорь Сергеевич; Mokin, Ihor S.; Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, О. В.; Горяга, Оксана Викторовна; Horiaha, Oksana V. (Одеса : Фенікс, 2016)
  Навчально-методичний посібник із дисципліни «Історія держави і права України» (ч. 2) розроблений для студентів 2 курсу Юридичного коледжу Національного університету «Одеська юридична академія». Посібник складається із ...
 • Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, О. В.; Горяга, Оксана Викторовна; Horiaha, Oksana V. (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2020)
 • Бехруз, Хашматулла Набійович; Горяга, Оксана Вікторівна; Войтова, Катерина Русланiвна; Корнієнко, Ірина Валеріївна; Єфремова, Наталя Володимирівна; Барановський, Петро Петрович; Ніколаєнко, Єлизавета Русланівна; Іванійчук, Таїсія Юріївна; Рубан, Анастасія Іванівна; Стефанчишена, Тетяна Михайлівна; Гаврилова, Регіна Вадимівна; Даниленко, Анастасія Вікторівна; Кузнецов, Олександр Максимович; Бондар, Євген Сергійович; Фіалко, Ангеліна Вадимівна; Півень, Дмитро Олегович (Одеса, 2020-11-20)
  До збірника матеріалів науково-методичного круглого столу Павло Скоропадський та його державотворча діяльність увійшли результати історико-правових досліджень важливих питань з історії українського державотворення доби ...
 • Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, Оксана Викторовна; Goryaga, Oksana V. (2018-11-09)
 • Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, Оксана Викторовна; Horiaha, Oksana V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Горяга, О. В.; Goryaga, O. V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Автор статті зробив історичний аналіз матеріалів і виявив широке залучення неурядової старшини до роботи адміністративних, судових установ Гетьманщини як центрального, так і місцевого рівнів, а також до військової служби. ...
 • Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, Оксана Викторовна; Goryaga, Oksana V. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Горяга, О.В.; Горяга, О.В.; Gorjaga, O. (Одеса, 2012)
  In the article historical-law aspects of forming in political culture of ukrainian cossacks foremen of diffi cult attitude toward the ideals of democracy are examined, which renders infl uence on contemporary processes ...
 • Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, Оксана Викторовна; Gorjaga, О.; Долматов, Іван Володимирович; Долматов, Иван Владимирович; Dolmatov, I. (2012)
  In the article the historical-law problems of legislative settlement of creation and existence of the Ukrainian cossacks process during the hetmanate of P. Skoropadski in April – December 1918 are examined. Basic legislative ...
 • Gorjaga, О.; Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, Оксана Викторовна (2010)
  In the article the process of forming of socio-political views of cossack petty offi cer is examined in the second half of the XVII – XVIII item. Proved, that in an examined period a cossack petty offi cer promoted the ...
 • Горяга, Оксана Вікторівна; Горяга, Оксана Викторовна; Goryaga, Oksana V. (2009)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2009. У ...
 • Горяга, Оксана Вікторівна (Одеса, 2014)
  В даній статті пропонується погляд на життя та побут донських козаків, з точки зору сучасних досліджень козацтва. Зокрема, мова йде про місце та вплив релігії на формування специфічної культури донських козаків. Релігія ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds