Факультет цивільної та господарської юстиції

Факультет цивільної та господарської юстиції

Recent Submissions

 • Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Стоянова, Т. А.; Стоянова, Татьяна Анатольевна; Stoianova, Tetiana A.; Островська, Людмила Анатоліївна; Островська, Л. А.; Островская, Людмила Анатольевна; Ostrovska, Liudmyla A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті проаналізований механізм застосування обмежувального припису в Україні. Досліджена статистика звернень у зв'язку із вчиненням домашнього насильства у країнах світу, в Україні за роки карантинних обмежень, викликаних ...
 • Харитонов, Є. О. (Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020)
 • Давидова, І. В. (Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020)
 • Давидова, І. В. (Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020)
 • Давидова, І. В. (Київ : Видавничий «Гельветика», 2020)
 • Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulska, Olga Yu. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Стаття присвячена вивченню, аналізу проблем, які виникли у зв’язку з епідемією та встановленням карантину, визначення засобів забезпечення дотримання санітарно-епідеміологічних вимог та наслідків їх порушення. Зокрема, ...
 • Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Стаття присвячена дослідженню функцій приватного та цивільного права. Шляхом аналізу практики дії норм приватного та цивільного права досліджено напрямки впливу приватного та цивільного права на суспільні відносини. ...
 • Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, В. О.; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Стаття присвячена окремим питанням правового регулювання страхування спортсменів. Встановлено, що: страхування спортсменів від нещасних випадків є одним із різновидів страхування, поряд із страхуванням особистого майна ...
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубєва, Н. Ю.; Голубева, Нелли Юрьевна; Holubieva, Nelli Yu. (Одеса : Фенікс, 2017)
  У збірнику містяться матеріали доповідей, присвячених інформаційним технологіям у судочинстві, а також іншим актуальним питаням цивільного процесу у світлі судової реформи в Україні. Збірник розрахований на аудиторію ...
 • Гончаренко, Влада Олександрівна; Гончаренко, В. О.; Гончаренко, Влада Александровна; Honcharenko, Vlada O.; Goncharenko, Vlada (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Статтю присвячено характеристиці емфітевзису за цивільним законодавством України та зарубіжних країн. У роботі досліджено поняття та характерні ознаки емфітевзису, проаналізовані передумови та підстави виникнення й розвитку ...
 • Давидова, Ірина Віталіївна; Давидова, І. В.; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Iryna V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Стаття присвячена аналізу чинного законодавства України щодо ідентифікації особи, зокрема електронного підпису, яка в умовах карантину набуває особливо вагомого значення. Введений постановою Кабінету Міністрів України від ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Непопулярність у суспільстві рішень влади та колізія приватного і публічного інтересів, що у зв’язку із цим виникає, потребують пошуку не лише засобів юридичного примусу, які були б ефективними і водночас виправданими, аби ...
 • Іліопол, Інна Михайлівна; Іліопол, І. М.; Илиопол, Инна Михайловна; Iliopol, Inna M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті здійснене системне дослідження принципів, що забезпечують ефективний апеляційний перегляд справи, як один із засобів захисту цивільних прав, свобод та інтересів у цивільному судочинстві, узагальнення ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  У статті досліджуються проблеми теорії та практики залагодження конфлікту цивільних інтересів в умовах пандемії КОВІД-19. Інтереси є однією з базових категорій цивільного права. Проблема їх конфлікту та залагодження, а ...
 • Матійко, Микола Володимирович; Матійко, М. В.; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Стаття присвячена дослідженню приватноправових аспектів особистої таємниці. Шляхом аналізу практики суспільного життя досліджено процеси юридизації сфер суспільства, що стосуються особистої таємниці. З'ясовані закономірності, ...
 • Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Ю. В.; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Iuliia V.; Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Н. С.; Адаховская, Надежда Сергеевна; Adakhovska, Nadiia S. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів щодо об’єктів права власності релігійних організацій. Предметом дослідження є питання теорії і практики правового регулювання відносин, що виникають у разі ...
 • Омельчук, Олександр Сергійович; Омельчук, О. С.; Омельчук, Александр Сергеевич; Omelchuk, Oleksandr S. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Статтю присвячено питанням визначення передумов потенційної юридичної суб’єктивації систем штучного інтелекту. Доведено, що виникли передумови наукового дослідження потенційної юридичної суб’єктивації систем штучного ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds