Виявлення та розлідування злочинної діяльності лідерів кримінального середовища у місцях позбавлення воліFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада СРДФ 41.086.006
    Спеціалізовану вчену раду СРДФ 41.086.006 зі спеціальними правами Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Яцкевич Руслана Вячеславовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 1198 від 28 вересня 2020 р. «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2020 року № 822 та від 22 липня 2020 року № 947»