Кісельова Анастасія Андріївна

Кісельова Анастасія Андріївна

 

Recent Submissions

 • Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Кісельова, А. А.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Kiselova, A. A. (ВД "Гельветика", 2017)
  Статтю присвячено аналізу актуальності соціальної мережі Twitter для сучасної україномовної аудиторії. У межах дослідження здійснено анкетування, результати якого викладено в роботі. Виокремлено чинники іміджу, що набувають ...
 • Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A.; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Кондратенко, Наталія Василівна; Кондратенко, Н. В.; Кондратенко, Наталия Васильевна; Kondratenko, Nataliia V.; Kondratenko, Natalia V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, А. А.; Kiselova, Anastasiia A.; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V. (Kaunas University of Technology, 2020)
  The study contains an outline of the results of linguo-pragmatic analysis of the speech behaviour of politicians who are participants of parliamentary discourse. The concept of parliamentary discourse is defined as one ...
 • Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Кісельова, Анастасія Андріївна; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Кісельова, Анастасія Андріївна; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A. (2017)
 • Кісельова, А. А.; Киселева, А. А.; Kiselyova, А. А. (2013)
 • Кісельова, А. А.; Киселева, А. А.; Kiselova, A. A. (Одеса : Фенікс, 2014)
  У сучасній політичній ситуації, на думку автора дослідження, не можна ігнорувати ставлення покоління, сформованого вже за часів незалежності, до державної мови, що є, за В. Сосюрою, «душею народу». Керівну роль, що її ...
 • Кісельова, Анастасія Андріївна; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiseleva, Anastasiya A. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Кісельова, А. А.; Киселева, А. А.; Kiseliova, A. A. (Одеса : Гельветика, 2014)
  Статтю присвячено вивченню впливу мови сучасних українських ЗМК на формування національної самосвідомості. На підставі експериментальних методик доводиться провідна роль української мови у національній самоідентифікації ...