Бігняк Олександр Валентинович

Бігняк Олександр Валентинович

 

Recent Submissions

 • Бігняк, О. В.; Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, А. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (Одеса : Гельветика, 2021)
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Історія дипломатії», послідовність опанування ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Акіменко, Ю. Ю.; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Дронов, В. Ю.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Федорова, Т. С.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S. (Херсон : Гельветика, 2019)
  У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (Херсон : Гельветика, 2020)
  У навчально-методичному посібнику викладені основні теоретичні питання міжнародного публічного права, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до іспиту. Навчально-методичний ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V. (Одеса : Гельветика, 2020-05-15)
 • Bignyak, O. V.; Бігняк, О. В. (Одеса : Гельветика, 2018)
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Byhniak, Oleksandr V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bignyak, Oleksandr V. (2018-11-09)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V. (2017)
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V. (2017)
  У даній статті аналізуються проблеми недосконалості корпоративного управління, що має влив на механізми захисту суб’єктивних корпоративних прав. Обґрунтовується необхідність закріплення в законодавстві дієвих положень ...
 • Бігняк, О. В.; Бигняк, О. В.; Bihnyak, O. (Одеса : Фенікс, 2013)
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bignyak, Oleksandr V. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Бігняк, О. В.; Бигняк, А. В.; Bignyak, O. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2005)
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bignjak, Aleksandr (2014)

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds