Бігняк Олександр Валентинович

Бігняк Олександр Валентинович

 

Recent Submissions

 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V. (ВД «Гельветика», 2019)
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Bihniak, O. V. (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019)
 • Бігняк, О. В. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Bihniak, Oleksandr V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Bihniak, Oleksandr V. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019)
  Стаття присвячена дослідженню одного з найбільш ефективних міжнародних органів в сфері захисту прав і свобод людини – Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), важливою функцією якого є забезпечення неухильного дотримання ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович (Одеса, 2018)
  Стаття присвячена дослідженню сутності категорійного апарату «право на захист» та «захист права». На підставі аналізу загальнотеоретичних положень цивільного права визначена правова природа даних категорій, перелік ...
 • Неугодніков, Андрій Олександрович; Неугодніков, А. О.; Неугодников, Андрей Александрович; Neuhodnikov, Andrii O.; Neugоdnikov, Andrii; Донцов, Денис Юрійович; Донцов, Д. Ю.; Донцов, Денис Юрьевич; Dontsov, Denys Yu.; Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Bignyak, Oleksandr; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Панова, Людмила Вячеславівна; Панова, Л. В.; Панова, Людмила Вячеславовна; Panova, Liudmyla V.; Panova, Liydmyla (University of Zulia, 2021)
  The institute of mediation is becoming increasingly popular. This is due to several factors, including the possibility to save on attorneys' fees and court costs. Mediation also helps to save a lot of time and find a ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V. (Notyreg Hispania, S.L., 2019)
  Global economy of the XXI century is characterised by qualitative transformations in determining the vectors of further development of economic progress. In this context, the importance of intellectual property is growing, ...
 • Бігняк, О. В.; Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, А. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (Одеса : Гельветика, 2021)
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Історія дипломатії», послідовність опанування ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Акіменко, Ю. Ю.; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Дронов, В. Ю.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Федорова, Т. С.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S. (Херсон : Гельветика, 2019)
  У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (Херсон : Гельветика, 2020)
  У навчально-методичному посібнику викладені основні теоретичні питання міжнародного публічного права, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до іспиту. Навчально-методичний ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бігняк, О. В.; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V. (Одеса : Гельветика, 2020-05-15)
 • Bignyak, O. V.; Бігняк, О. В. (Одеса : Гельветика, 2018)
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Byhniak, Oleksandr V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bignyak, Oleksandr V. (2018-11-09)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V. (2017)
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V. (2017)
  У даній статті аналізуються проблеми недосконалості корпоративного управління, що має влив на механізми захисту суб’єктивних корпоративних прав. Обґрунтовується необхідність закріплення в законодавстві дієвих положень ...
 • Бігняк, О. В.; Бигняк, О. В.; Bihnyak, O. (Одеса : Фенікс, 2013)
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bignyak, Oleksandr V. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Бігняк, О. В.; Бигняк, А. В.; Bignyak, O. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2005)

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds