Бехруз Хашматулла Набієвич

Бехруз Хашматулла Набієвич

 

Recent Submissions

 • Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N. (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023)
  Питання методології у міжнародному праві є важливим та актуальним, оскільки ця галузь права впливає на формування міжнародних відносин, отже на забезпечення миру та безпеки. Однак, на відміну від багатьох наукових дисциплін ...
 • Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, С. С.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.; Харитонов, Роман Феліксович; Kharytonov, Roman F.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Войтович, Павло Петрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Anna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Жебровська, Кристина Артаківна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Bozkurt, Kutluhan; Кутлуган, Бозкурт; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Цибульська, Ольга Юріївна; Tsybulska, Olha Yu. (Одеса, 2023)
 • Аракелян, М. Р.; Бехруз, Х. Н.; Мануїлова, К. В.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Бєлогубова, О. О.; Харитонов, Р. Ф.; Гриб, Г. М.; Ківалова, Т. С.; Гребенюк, Д. О.; Цибульська, О. Ю. (Одеса : Фенікс, 2023)
  Посібник побудований за принципом вибірковості надання інформації з основних проблем філософського осмислення міжнародного права. Складається із семи тем, кожна містить: лекційні питання; питання до практичних занять; ...
 • Аракелян, М. Р.; Бехруз, Х. Н.; Ківалова, Т. С.; Акіменко, Ю. Ю.; Войтович, П. П. (Одеса : Фенікс, 2023)
  У методичних рекомендаціях викладено основні аспекти міжнародного торговельного права та торговельного права ЄС, розкрито зміст тематики курсу, наведено робочу програму курсу, наведено перелік контрольних питань до кожного ...
 • Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N. (Одеса : Фенікс, 2023)
 • Бехруз, Х. Н.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В. (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023)
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання науково- дослідницького аспірантського семінару, розкрито напрямки та основні етапи роботи над науковим дослідженням, особливості ...
 • Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Andreichenko, Svitlana S. (Одеса : Фенікс, 2023)
  У навчально-методичному посібнику викладено основні питання курсу «Сучасні концепції міжнародного права», наведено перелік питань до семінарських занять, бібліографія для підготовки до семінарських занять, питання для ...
 • Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Федорова, Т. С.; Fedorova, Tetiana S. (Одеса : Фенікс, 2023)
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання сучасної концепції прав людини в європейському праворозумінні: подано інтерпретацію прав людини в історії людства, розкрито основи сучасної концепції ...
 • Бехруз, Х. Н.; Андрейченко, С. С.; Грушко, М. В.; Харитонов, Р. Ф.; Федорова, Т. С.; Гребенюк, Д. О. (Одеса : Видавництво «Юридика, 2023)
  У навчально-методичному посібнику розкрито основні теоретичні питання міжнародного публічного права, висвітлено зміст основних галузей та інститутів, використовуючи посилання на міжнародне законодавство та ...
 • Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульська, О. Ю.; Tsybulska, Olha Yu.; Бехруз, Х. Н.; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Bekhruz, Khashmatulla N. (Одеса : Фенікс, 2022)
 • Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Мануїлова, К. В.; Гриб, Ганна Миколаївна; Гриб, Г. М.; Gryb, Hanna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Гребенюк, Д. О. (Одеса : Фенікс, 2023)
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання імплементації концепції міжнародного права розвитку в сучасне міжнародне право. Описано базисні теорії розвитку, методи визначення рівня розвитку держав, ...
 • Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K. (Одеса : Фенікс, 2022)
  У навчально-методичному посібнику викладено актуальні проблеми функціонування міжнародної правової системи, передумови забезпечення верховенства права в міжнародному співтоваристві, окреслено процеси гуманізації та ...
 • Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N.; Ярова, Ліліана Вікторівна; Ярова, Л. В.; Яровая, Лилиана Викторовна; Yarova, Liliana V. (Universidad de la Amazonia, 2020)
  The goal of this article is to analyze prohibited means and methods of armed conflicts under the International Humanitarian Law (IHL). Technological progress, the transformation of the nature of armed conflicts and the ...
 • Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х.; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Вооруженный конфликт в Афганистане является одним из самых затяжных конфликтов в современной истории, которая началась в еще 1978 году и продолжается по настоящее время. Основные этапы этой «военной драмы», которая длится ...
 • Бехруз, Хашматулла Набиевич; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Bekhruz, Khashmatulla N. (Одеса : Гельветика, 2017)
  Исследованы проблемы взаимодействия международного и национального права на примере исламских государств. Современное международное право оказывает большое влияние на национальное право данных государств. При ýтом такое ...
 • Бехруз, Хашматулла; Bekhruz, Khashmatulla (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Бехруз, Хашматулла Набиевич; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Bekhruz, Khashmatulla N. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Бехруз, Х.; Behruz, H. (Одеса : Юрид. л-ра, 2009)
  Використання дocягнeнь герменевтики дoзвoляє poзкpити cyтність Kopaнy як ocнoвoпoлoжнoгo джерела ісламського права, де втіленні ocнoвнi пoлoжeння та принципи, шo xapaктepизyють фyнкцioнyвaння клacичнoгo ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds