Грушко Мальвіна Валеріївна

Грушко Мальвіна Валеріївна

 

Recent Submissions

 • Грабинський, Михайло Ігорович; Грабинський, М. І.; Hrabynskyi, Mykhailo I.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V. (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023)
 • Димов, Кирило Борисович; Димов, К. Б.; Димов, Кирилл Борисович; Dymov, Kyrylo B.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V. (Одеса, 2022)
 • Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V.; Димов, Кирило Борисович; Dymov, Kyrylo B.; Димов, К. Б. (Одеса : Фенікс, 2023)
 • Бехруз, Х. Н.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В. (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023)
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання науково- дослідницького аспірантського семінару, розкрито напрямки та основні етапи роботи над науковим дослідженням, особливості ...
 • Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Федорова, Т. С.; Fedorova, Tetiana S. (Одеса : Фенікс, 2023)
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання сучасної концепції прав людини в європейському праворозумінні: подано інтерпретацію прав людини в історії людства, розкрито основи сучасної концепції ...
 • Бехруз, Х. Н.; Андрейченко, С. С.; Грушко, М. В.; Харитонов, Р. Ф.; Федорова, Т. С.; Гребенюк, Д. О. (Одеса : Видавництво «Юридика, 2023)
  У навчально-методичному посібнику розкрито основні теоретичні питання міжнародного публічного права, висвітлено зміст основних галузей та інститутів, використовуючи посилання на міжнародне законодавство та ...
 • Громовенко, К. В.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В. (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023)
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання міжнародно-правового регулювання збройних конфліктів, розкрито зміст основних понять та категорій осіб, поява ...
 • Владишевська, Вікторія Вікторівна; Владишевська, В. В.; Vladyshevska, Viktoriia V.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V. (Одеса : Фенікс, 2023)
 • Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, Мальвина Валерьевна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Грушко, Мальвіна Валеріївна (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті розглядаються проблеми захисту дітей від насильства під час воєнних дій і збройних конфліктів. Аналізуються основні напрями вдосконалення захисту дітей від насильства під час воєнних дій і збройних конфліктів.
 • Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V. (ПП "Фенікс", 2019)
 • Колб, Олександр Григорович; Колб, О. Г.; Колб, Александр Григорьевич; Kolb, Oleksandr H.; Kolb, Alexander G.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V.; Тетерятник, Ганна Костянтинівна; Тетерятник, Г. К.; Тетерятник, Анна Константиновна; Teteriatnyk, Hanna K.; Чепік-Трегубенко, Ольга Сергіївна; Чепік-Трегубенко, О. С.; Чепик-Трегубенко, Ольга Сергеевна; Chepik-Trehubenko, Olha S.; Котляр, Ольга Іванівна; Котляр, О. І.; Котляр, Ольга Ивановна; Kotliar, Olha I. (Universidad del Zulia, 2021)
  The article analyzes the content of international legal acts related to the protection of the rights of victims of military conflicts. At the same time, its results identify the characteristics of its implementation in ...
 • Качурінер, Вікторія Львівна; Качурінер, В. Л.; Качуринер, Виктория Львовна; Kachuriner, Viktoriia L.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V. (Baltija Publishing, 2019)
  The state of development of the leading countries of the world proves that its main factors are innovative high technologies, new equipment, a new organization of labour and production, a new ...
 • Грушко, М. В.; Музика, В. В.; Федорова, Т. С.; Владишевська, В. В. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання міжнародного гуманітарного права, розкрито зміст основних інститутів міжнародного гуманітарного права з посиланнями на міжнародно-правові акти та ...
 • Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.; Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Федорова, Т. С.; Федорова, Татьяна Сергеевна; Fedorova, Tetiana S.; Гриб, Ганна Миколаївна; Гриб, Г. М.; Гриб, Анна Николаевна; Hryb, Hanna M.; Харитонов, Роман Феліксович; Харитонов, Р. Ф.; Харитонов, Роман Феликсович; Kharytonov, Roman F.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R. (Одесса : НУ «ОЮА», 2022)
  У навчально–методичному посібнику викладено стислий зміст системи судових органів міжнародного значення, принципи та механізми міжнародної ад’юдикації, особливості функціонування міжнародної судової системи, порядку ...
 • Бігняк, О. В.; Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, А. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (Одеса : Гельветика, 2021)
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Історія дипломатії», послідовність опанування ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Акіменко, Ю. Ю.; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Дронов, В. Ю.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Федорова, Т. С.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S. (Херсон : Гельветика, 2019)
  У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (Херсон : Гельветика, 2020)
  У навчально-методичному посібнику викладені основні теоретичні питання міжнародного публічного права, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до іспиту. Навчально-методичний ...
 • Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, Мальвина Валерьевна; Грушко, М. В.; Hrushko, Malvina V; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Мануилова, Екатерина Викторовна; Manuilova, Kateryna V (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds