Канєнберг-Сандул Оксана Костянтинівна

Канєнберг-Сандул Оксана Костянтинівна

 

Recent Submissions

 • Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, С. С.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.; Харитонов, Роман Феліксович; Kharytonov, Roman F.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Войтович, Павло Петрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Anna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Жебровська, Кристина Артаківна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Bozkurt, Kutluhan; Кутлуган, Бозкурт; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Цибульська, Ольга Юріївна; Tsybulska, Olha Yu. (Одеса, 2023)
 • Аракелян, М. Р.; Бехруз, Х. Н.; Мануїлова, К. В.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Бєлогубова, О. О.; Харитонов, Р. Ф.; Гриб, Г. М.; Ківалова, Т. С.; Гребенюк, Д. О.; Цибульська, О. Ю. (Одеса : Фенікс, 2023)
  Посібник побудований за принципом вибірковості надання інформації з основних проблем філософського осмислення міжнародного права. Складається із семи тем, кожна містить: лекційні питання; питання до практичних занять; ...
 • Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K. (Одеса : Фенікс, 2022)
  У навчально-методичному посібнику викладено актуальні проблеми функціонування міжнародної правової системи, передумови забезпечення верховенства права в міжнародному співтоваристві, окреслено процеси гуманізації та ...
 • Канєнберг-Сандул, Оксана Констянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K. (Одеса, 2022)
 • Канєнберг-Сандул, Оксана Констянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна (ВД «Гельветика», 2019)
 • Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Форманюк, Вікторія Василівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  У статті зазначено, що міжнародні норми про права людини гарантують кожному право на найвищий рівень здоров'я і зобов'язують держави вживати заходів для запобігання шкоди здоров'ю населенню і надання медичної допомоги тим, ...
 • Канєнберг-Сандул, Оксана Констянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, О. К.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanenberg-Sandul, O. K.; Kanenberh-Sandul, Oksana K. (ПП "Фенікс", 2019)
 • Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Лазур, Ярослав Володимирович; Лазур, Я. В.; Лазур, Ярослав Владимирович; Lazur, Yaroslav V.; Карабін, Тетяна Олександрівна; Карабін, Т. О.; Карабин, Татьяна Александровна; Karabin, Tetiana O.; Мартинюк, Олександр Григорович; Мартинюк, О. Г.; Мартынюк, Александр Григорьевич; Martyniuk, Oleksandr H.; Буханевич, Олександр Миколайович; Буханевич, О. М.; Буханевич, Александр Николаевич; Bukhanevych, Oleksandr M.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K. (Universidad de Los Hemisferios, 2020)
  Under the influence of the spread of coronavirus infection, the world community has faced difficult challenges that provoke changes in the seemingly already stabilized legal regulation, putting at risk the settlement of ...
 • Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.; Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Федорова, Т. С.; Федорова, Татьяна Сергеевна; Fedorova, Tetiana S.; Гриб, Ганна Миколаївна; Гриб, Г. М.; Гриб, Анна Николаевна; Hryb, Hanna M.; Харитонов, Роман Феліксович; Харитонов, Р. Ф.; Харитонов, Роман Феликсович; Kharytonov, Roman F.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R. (Одесса : НУ «ОЮА», 2022)
  У навчально–методичному посібнику викладено стислий зміст системи судових органів міжнародного значення, принципи та механізми міжнародної ад’юдикації, особливості функціонування міжнародної судової системи, порядку ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Акіменко, Ю. Ю.; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Дронов, В. Ю.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Федорова, Т. С.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S. (Херсон : Гельветика, 2019)
  У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (Херсон : Гельветика, 2020)
  У навчально-методичному посібнику викладені основні теоретичні питання міжнародного публічного права, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до іспиту. Навчально-методичний ...
 • Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanenberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanenberh-Sandul, Oksana K. (Одеса : Гельветика, 2020-05-15)
 • Каненберг-Сандул, Оксана (2018-05-19)
  У дисертації здійснено історико-правовий аналіз правового становища німецьких колоністів на південноукраїнських землях у XVIII – на початку ХХ ст. Розкрито зміст та обсяг соціокультурних прав і свобод, які надавалися ...
 • Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, О. К.; Kanenberg-Sandul, O. K. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017)
 • Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, О. К.; Kanenberg-Sandul, O. K. (2013)
 • Каненберг-Сандул, О. К.; Kanenberg-Sandul, O. K. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Подводя итоги, автор статьи отмечает, что процесс становления системы в Российской империи в начале XIX в. имел динамичный характер. Комлекс мер, направленных на подготовку прием, расселение немецких колонистов был ...
 • Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна (Одеса, 2014)
  В статье рассмотрены историко-правовые аспекты создания и функционирования органов управления немецкими колонистами, их полномочия. Анализируется система выборных местных органов, образованные в виде сельских и окружных ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds