Рябошапченко Анастасія Олександрівна

Рябошапченко Анастасія Олександрівна

 

Recent Submissions

 • Ківалов, Сергій Васильович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Жебровська, Кристина Артаківна; Кацин, Михайло Юхимович; Ромащенко, Вікторія Андріївна; Сурілова, Олена Олексіївна; Харитонов, Роман Феліксович; Чистякова, Юлія Володимирівна (Одеса : Фенікс, 2019)
  Пропонуємий навчально-методичний посібник побудований відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Право Європейського Союзу» та складається з текстів лекцій, планів практичних занять, тем і ...
 • Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, С. С.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.; Харитонов, Роман Феліксович; Kharytonov, Roman F.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Войтович, Павло Петрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Anna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Жебровська, Кристина Артаківна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Bozkurt, Kutluhan; Кутлуган, Бозкурт; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Цибульська, Ольга Юріївна; Tsybulska, Olha Yu. (Одеса, 2023)
 • Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Рябошапченко, А. О.; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (Одеса : Фенікс, 2019)
 • Жебровська, Кристина Артаківна; Жебровська, К. А.; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Рябошапченко, А. О.; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (Одеса, 2022)
 • Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Рябошапченко А. О., /; Рябошапченко, Анастасия Александровна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (ВД "Гельветика", 2018)
 • Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасия Александровна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Рябошапченко, Анастасія Олександрівна (Одеса : Гельветика, 2020)
  Стаття присвячена аналізу природи Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, особливостям закріплення та реалізації соціально- економічних прав людини. Особливу увагу автор приділяє проблемам імплементації ...
 • Рябошапченко А. О., / (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Рябошапченко, Анастасия Александровна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (ПП "Фенікс", 2019)
 • Бігняк, О. В.; Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, А. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (Одеса : Гельветика, 2021)
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Історія дипломатії», послідовність опанування ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Акіменко, Ю. Ю.; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Дронов, В. Ю.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Федорова, Т. С.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S. (Херсон : Гельветика, 2019)
  У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (Херсон : Гельветика, 2020)
  У навчально-методичному посібнику викладені основні теоретичні питання міжнародного публічного права, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до іспиту. Навчально-методичний ...
 • Михайлов, Олександр Миколайович; Михайлов, Александр Николаевич; Mykhailov, Olexandr M.; Михайлов, О. М.; Гриб, Анна Миколаївна; Гриб, А. М.; Гриб, Анна Николаевна; Gryb, Anna M.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасия Александровна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (Universidad de la Amazonia, 2020)
  The article investigates theoretical and practical problems of civil regulation of involuntary termination of private property rights. Private ownership is one of the essential human rights. That is why it is extremely ...
 • Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасия Александровна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (Одеса : Гельветика, 2020-05-15)
 • Рябошапченко, А. О.; Ryaboshapchenko, A. O. (Одеса : Фенікс, 2014)
  До факторів, що полегшили вступ Австрії, Фінляндії та Швеції до ЄС також можна віднести близькість культурних та правових традицій, визнання та дотримання цими країнами стандартів ЄС в галузі захисту прав людини та тривалі ...
 • Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, А. А.; Ryaboshapchenko, A. O. (Одеса : Юрид. л-ра, 2014)
  У статті розглядається вплив Маастрихтського договору на процедуру вступу Австрійської Республіки до Європейського Союзу. Наголошується на тому, що підготовка до приєднання Австрії до внутрішнього ...
 • Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Рябошапченко, Анастасия Александровна; Riaboshapchenko, Anastasiya O. (2015)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. У дисертації ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds