Форманюк Вікторія Василівна

Форманюк Вікторія Василівна

 

Recent Submissions

 • Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.; Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Федорова, Т. С.; Федорова, Татьяна Сергеевна; Fedorova, Tetiana S.; Гриб, Ганна Миколаївна; Гриб, Г. М.; Гриб, Анна Николаевна; Hryb, Hanna M.; Харитонов, Роман Феліксович; Харитонов, Р. Ф.; Харитонов, Роман Феликсович; Kharytonov, Roman F.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R. (Одесса : НУ «ОЮА», 2022)
  У навчально–методичному посібнику викладено стислий зміст системи судових органів міжнародного значення, принципи та механізми міжнародної ад’юдикації, особливості функціонування міжнародної судової системи, порядку ...
 • Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanenberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, О. А.; Трюхан, Оксана Анатольевна; Triukhan, Oksana A.; Чумаченко, Інна Євгенівна; Чумаченко, І. Є.; Чумаченко, Инна Евгениевна; Chumachenko, Inna Ye.; Занько, Олена Валентинівна; Занько, О. В.; Занько, Елена Валентиновна; Zanko, Olena V.; Годованюк, Андрій Йосипович; Годованюк, А. Й.; Годованюк, Андрей Иосифович; Hodovaniuk, Andrii Y.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V. (Canadian Center of Science and Education, 2020)
  The content of universal and European regional international instruments on protection of labor rights of persons with disabilities is analyzed in the paper. The conclusion is made that Ukraine should take into account the ...
 • Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanenberh-Sandul, Oksana K. (Одеса : Гельветика, 2020-05-15)
 • Форманюк, В. В.; Форманюк, В. В.; Formaniuk, V. V. (Одеса: Фенікс, 2012)
 • Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Форманюк, В. В.; Форманюк, В. В.; Formanyuk, V. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  Стаття присвячена питанням розробки концепції вдосконалення правового механізму охорони комп’ютерної програми як специфічного комплексного об’єкта права інтелектуальної власності з урахуванням впливу на розвиток цього ...
 • Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formanyuk, Victoria V. (2015)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей правової охорони інтелектуальної власності у ЄС, що надає можливість визначити та окреслити найближчі перспективи подальшого розвитку вітчизняного законодавства у цій сфері. При ...
 • Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formanyuk, Victoria V. (2015)
  Стаття присвячена питанням формування стандартів Європейського союзу в області застосування праці. Значимість статті полягає в тому, що деякі зроблені в роботі висновки можуть бути враховані при подальшій роз­робці теоретичних ...
 • Форманюк, В. В.; Formaniuk, V. (Одеса : Фенікс, 2012)
 • Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formanyuk, Viktoriia V. (2009)
  Стаття присвячена окремим питанням локального нормотворчості. У статті розкриваються основні відмінні ознаки локального нормотворчості для всіх соціальних регуляторів. Автор обґрунтовує своє бачення ієрархії локального ...
 • Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formanjuk, V. (2012)
  The article is devoted to the formation of categories of personality in Roman law. The author proves his vision of the origins of the categories of personality. In this paper, based on a comprehensive study of the scientifi ...
 • Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formanjuk, V. (2010)
  In the article legal nature of disciplinary responsibility is analysed in positive and subzero aspects. The author of the article determines the general signs of disciplinary responsibility as a type of legal ...
 • Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formanyuk, Victoria V. (2011)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. Дисертація ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds