Томчаковська Юлія Олегівна

Томчаковська Юлія Олегівна

 

Recent Submissions

 • Tomchakovska, Yuliia; Tomchakovska, Yu. O.; Tomchakovska, Yuliia О.; Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна (ВД "Гельветика", 2019)
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2017)
  Стаття присвячена дослідженню лінгвокультурному концепту CHARM в англійській мові. Мета роботи - виявити ціннісні характеристики концепту CHARM в англомовному інтернет-дискурсі на матеріалі текстів-рекомендацій "How to ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2016)
  Статтю присвячено дослідженню естетичних концептів як предметів лінгвістичної естетики, визначено відмінності між ознаками "красивий" і "чарівний", а також проаналізовано способи етноспецифічної мовної об'єктивації концептів ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2015)
  Статтю присвячено контрастивному дослідженню засобів вербалізації етноспецифічного концепту CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах, а також аналізу спільних і відмінних ознак його адаптації в англійській та ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Стаття присвячена розглядові історії англомовного окультного дискурсу. Термін «дискурс» вживається у різних значеннях та є предметом вивчення різних напрямів. Мета статті – надати стислий огляд історії становлення окультного ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Стаття присвячена висвітленню структурних особливостей англомовних заклинань як різновиду магічного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували англомовні тлумачні словники та спеціалізовані вебсайти, представлені в мережі ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Стаття присвячена висвітленню структурних, семантичних і прагматичних особливостей англомовного астрологічного дискурсу як різновиду окультного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували англомовні тлумачні словники та ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Стаття присвячена висвітленню лінгвальних (структурних, семантичних і прагматичних) особливостей англомовного астрологічного дискурсу як різновиду окультного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували тематичні вебсторінки, ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Мета статті полягає в аналізі лексичних засобів вербалізації концепту MAGIC як складової частини англомовного окультного дискурсу. Матеріалом аналізу виступали тлумачні, етимологічні словники англійської мови та тексти, ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Мета статті полягає у виявленні ролі понятійної ознаки witchcraft у структурі англомовного концепту CHARM. Матеріалом аналізу виступали тлумачні та етимологічні словники англійської мови. У роботі використано такі методи ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2017)
  Статтю присвячено контрактивному дослідженню лінгвокультурного концепту CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах. У роботі розглядаються мотивуючі ознаки цих концептів на основі етимологічного аналізу лексем-номінантів.
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Стаття присвячена розглядові основних напрямів і завдань сучасної дискурсології як галузі лінгвістики на прикладі англомовного окультного дискурсу. Термін «дискурс» вживається у різних значеннях та є предметом вивчення ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Стаття присвячена розглядові основних напрямів і завдань сучасної дискурсології як галузі лінгвістики. Термін «дискурс» вживається у різних значеннях та є предметом вивчення різних напрямів. Мета статті – надати стислий ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.; Томчаковський, Олександр Георгійович; Томчаковський, О. Г.; Tomchakovskyi, Oleksandr H.; Tomchakovskyi, O. H. (2019)
  Стаття присвячена дослідженню етапів становлення англійської навчальної лексикографії. Комунікативна специфіка навчальних словників полягає в їх адресованості чіткому сегменту читацької аудиторії. Це не-носії англійської ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.; Томчаковський, Олександр Георгійович; Томчаковський, О. Г.; Tomchakovskyi, Oleksandr H.; Tomchakovskyi, O. H. (2019)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей невербальної комунікації у словниках англійської мови. Матеріалом дослідження слугували Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus і Collins Cobuild Advanced Learner’s ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.; Томчаковський, Олександр Георгійович; Томчаковський, О. Г.; Tomchakovskyi, Oleksandr H.; Tomchakovskyi, O. H. (2018)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту CHARM в англомовних навчальних словниках. Матеріалом дослідження слугували Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus і Collins Cobuild Advanced ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2017)
  Стаття присвячена контрастивному дослідженню лінгвокультурного концепту CHARM / ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах. В роботі розглядаються понятійні ознаки цих концептів на основі компонентного аналізу ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2016)
  У статті схарактеризовано поняттєві та образні складові концептів CHARM і ЧАРІВНІСТЬ як етноспецифічних естетичних ментальних утворень, описано семантичні умови прототипового сценарію концепту ЧАРІВНІСТЬ як кросскультурної ...
 • Tomchakovska, Yuliia; Tomchakovska, Yu. O.; Томчаковська, Юлія Олегівна (ПП "Фенікс", 2018)
  Статтю присвячено контрастивному дослjдженню лінгвістичних засобів вербалізації етноспецифічного естетичного концепту CHARM і ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах. Дослідження спрямовано на реконструкцjю схожих ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (Pereiaslav : Hryhorii Skovoroda University, 2018)
  The article is devoted to the study of the linguo-cultural concept CHARM / CHARIVNIST in the English and Ukrainian languages. The aim of the work is to identify axiological characteristics of the CHARM / CHARIVNIST concept ...

View more