Аркуша Лариса Ігорівна

Аркуша Лариса Ігорівна

 

Recent Submissions

 • Ківалов, С. В.; Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Serhii; Kivalov, Sergiy V.; Kivalov, S. V.; Головкін, Б. М.; Holovkin, Bohdan M.; Головкін, Богдан Миколайович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tulyakov, V. A.; Tuliakov, Viacheslav O.; Мельничук, Т. В.; Мельничук, Тетяна Володимирівна; Melnychuk, Tetiana V.; Melnychuk, Tetiana V.; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Arkusha, Larysa I.; Маркін, В. І.; Markin, Viktor; Крикливець, Д. Є.; Крикливець, Дмитро Євгенович; Kryklyvets, D. (Національний університет "Одеська юридична академія", 2023)
  Цей підручник присвячений комплексному дослідженню зв'язку між організованою злочинністю, економічними зловживаннями та порушенням прав людини в сучасних умовах. Він заглиблюється в заплутану павутину організованої злочинності ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Arkusha, Larysa I.; Шишацька, Юлія Олегівна; Шишацька, Ю. О.; Shyshatska, Yuliia O. (Одеса, 2022)
 • Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Гуртієва, Л. М.; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Д’ячкова, М. О.; Д’ячкова, Марія Олегівна; Загородній, І. В.; Загородній, Ігор Вікторович; Мурзановська, А. В.; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Підгородинська, А. В.; Підгородинська, Анастасія Вікторівна; Торбас, О. О.; Торбас, Олександр Олександрович (Одеса : Фенікс, 2023)
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Теорія та практика досудового розслідування в умовах протидії». Посібник містить тематичний ...
 • Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Пожар, В. Г.; Пожар, Вадим Георгійович; Стоянов, М. М.; Стоянов, Микола Михайлович; Шилін, Д. В.; Шилін, Денис Вікторович (Одеса : Фенікс, 2023)
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, ...
 • Федчун, Наталія Олександрівна; Аркуша, Лариса Ігорівна; Дрьомін, Віктор Миколайович; Стародубов, Сергій Вікторович; Цитряк, Віктор Ярославович; Мельничук, Тетяна Володимірівна; Дикий, Олег Вікторович (Одеса, 2023)
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія» для підготовки ...
 • Федчун, Наталія Олександрівна; Аркуша, Лариса Ігорівна; Цитряк, Віктор Ярославович; Чорнозуб, Лариса Василівна (Одеса, 2023)
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету судового та міжнародного права Національного університету «Одеська юридична академія» для підготовки до занять з ...
 • Федчун, Наталія Олександрівна; Аркуша, Лариса Ігорівна (Одеса, 2023)
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» Національного університету «Одеська юридична ...
 • Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Торбас, О. О.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.; Стоянов, М. М.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Завтур, В. А.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, Viktor A.; Сидорчук, В. В.; Сидорчук, Владислав Васильович; Сидорчук, Владислав Васильевич; Sydorchuk, Vladyslav V. (Одеса : Фенікс, 2022)
  Довідник містить систематизований в алфавітному порядку стислий виклад основних термінів, які використовуються у прецедентній практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства. Видання розраховано на науковців, адвокатів, ...
 • Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Мандриченко, Ж. В.; Мандриченко, Жанна Василівна; Мандриченко, Жанна Васильевна; Mandrychenko, Zhanna V. (Юридична література, 2019)
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Чіпко, Наталія Василівна; Чіпко, Н. В.; Чипко, Наталия Васильевна; Chipko, Nataliia V.; Загородній, Ігор Вікторович; Загородній, І. В.; Загородний, Игорь Викторович; Zahorodnii, Ihor V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Arkusha, Larysa I.; Степаненко, Андрій Сергійович; Stepanenko, Andrii S.; Степаненко, А. С.; Степаненко, Оксана Василівна; Stepanenko, Oksana V.; Степаненко, О. В. (Odessa : Feniks, 2022)
  The manual is designed for students of Criminal Procedure course for preparation to lessons and selfstudy. The manual consists of synopsis of the lectures course, seminar programme with questions and reading sections, ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I. (Одеса, 2021)
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Корнієнко, Максим Вікторович; Корнієнко, М. В.; Корниенко, Максим Викторович; Korniienko, Maksym V.; Берендєєва, Анастасія Ігорівна; Берендєєва, А. І.; Берендеева, Анастасия Игоревна; Berendieieva, Anastasiia I. (Editorial Primmate S. A. S., 2019)
  In this paper, the authors expressed their own vision of the peculiarities, trends and interdependence of the criminal activity related in Ukraine nowadays. The present analysis focuses on investigating and analyzing ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ирина Васильевна; Hloviuk, Iryna V.; Завальнюк, Сергій Володимирович; Завальнюк, С. В.; Завальнюк, Сергей Владимирович; Zavalniuk, Serhii V. (ALUNA Publishing, 2019)
  Objective: Introduction: The provision of medical products of adequate quality should be considered as constituent element of the human right to life, inextricably linked with the right to health care protection and medical ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Чіпко, Наталія Василівна; Чіпко, Н. В.; Чипко, Наталия Васильевна; Chipko, Nataliia V. (Supporting Academic Initiatives Foundation, 2018)
  Having set the goal to investigate and analyze modern methods of committing fraudulent motor vehicle transaction, we systematize and classify them. Special attention is paid to systematizing data on the identity of scammers, ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Федчун, Наталія Олександрівна; Дикий, Олег Вікторович; Д’ячкова, Марія Олегівна; Пожар, Вадим Георгійович (Одеса : Фенікс, 2021)
  У навчально-методичному посібнику висвітлено проблеми та стандарти обмежень прав засуджених в контексті сучасної концепції прав людини у світовій і національній доктрині та практиці, а саме: становлення та розвиток теорії ...
 • Аркуша, Л. І.; Аленін, Ю. П.; Торбас, О. О.; Волошина, В. К.; Гуртієва, Л. М.; Мурзановська, А. В.; Завтур, В. А.; Стоянов, М. М. (Одеса : Фенікс, 2021)
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Актуальні питання сучасного кримінального провадження». Посібник містить тематичний план ...
 • Аркуша, Л. І.; Гуртієва, Л.М.; Д’ячкова, М. О.; Загородній, І. В.; Мурзановська, А. В.; Підгородинська, А. В.; Торбас, О. О. (Одеса : Фенікс, 2021)
  Навчально-методичний посібник адресований аспірантам (здобувачам вищої освіти) для підготовки до занять зі спеціального курсу «Теорія та практика розслідування злочинів в умовах протидії». Посібник містить тематичний ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Федчун, Наталія Олександрівна; Дикий, Олег Вікторович; Загородній, Ігор Вікторович; Д’ячкова, Марія Олегівна (Одеса : Фенікс, 2021)
  В навчально-методичному посібнику висвітлені сучасні теоретико-методологічні тенденції кримінологічної науки, а саме: гносеологічні, онтологічні та праксеологічні аспекти теорій злочинності на сучасному етапі розвитку ...
 • Аркуша, Лариса Ігорівна; Аленін, Юрій Павлович; Волошина, Владлена Костянтинівна; Гуртієва, Людмила Миколаївна; Лукашкіна, Тетяна Василівна; Мурзановська, Аліна Владиславівна; Торбас, Олександр Олександрович; Шилін, Денис Вікторович (Одеса : Фенікс, 2021)
  Навчально-методичний посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни «Доказування у сучасному кримінальному провадженні» (для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds