Колодіна Анна Сергіївна

Колодіна Анна Сергіївна

 

Recent Submissions

 • Колодіна, Анна Сергіївна; Колодіна, А. С.; Колодина, Анна Сергеевна; Kolodina, Anna S. (ВД «Гельветика», 2019)
 • Колодіна, Анна Сергіївна; Колодіна, А. С.; Колодина, Анна Сергеевна; Kolodina, Anna S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Колодіна, Анна Сергіївна; Колодіна, А. С.; Колодина, Анна Сергеевна; Kolodina, Anna S. (Одеса, 2021)
 • Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Колодіна, Анна Сергіївна; Колодіна, А. С.; Колодина, Анна Сергеевна; Kolodina, Anna S.; Камінський, Петро Валерійович; Камінський, П. В.; Каминский, Петр Валерьевич; Kaminskyi, Petro V. (Editorial Primmate S. A. S., 2019)
  This article is devoted to the issue of the legal protection of citizens' electoral rights. The object of the study is the social relations that arise during the realization by citizens of their electoral rights. The subject ...
 • Колодіна, Анна Сергіївна; Kolodina, Anna S. (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховська, Надежда Сергеевна; Adakhovska, Nadiia S.; Колодін, Денис Олексійович; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denis O.; Колодіна, Анна Сергіївна; Колодина, Анна Сергеевна; Kolodina, A. S.; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yuliia V.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, V. A.; Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Спасова, Катерина Іванівна; Спасова, Екатерина Ивановна; Spasova, Kateryna Ivanivna (Одеса : Фенікс, 2020)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Цивільно-правове регулювання забудови», розробленій відповідно до програми для здобувачів вищої освіти ступеня магістр (І курс ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Адамова, Олена Семенівна; Адамова, Елена Семеновна; Adamova, Olena S.; Адаховська, Надія Сергіївна; Адаховская, Надежда Сергеевна; Adakhovska, Nadiia S.; Дрогозюк, Крістіна Борисівна; Дрогозюк, Кристина Борисовна; Drohoziuk, Kristina B.; Колодін, Денис Олексійович; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denis O.; Колодіна, Анна Сергіївна; Колодина, Анна Сергеевна; Kolodina, Anna S.; Кривенко, Юлія Василівна; Кривенко, Юлия Васильевна; Kryvenko, Yuliia V.; Некіт, Катерина Георгіївна; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.; Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, V. A.; Спасова, К. І.; Спасова, Катерина Іванівна; Spasova, K. I.; Килимник, Ю. А.; Kylymnyk, Yu. A. (Одеса : Фенікс, 2020)
  У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Організаційно-правове забезпеченя страховоїдіяльності в Україні», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої ...
 • Колодіна, Анна Сергіївна; Колодина, Анна Сергеевна; Kolodina, Anna S. (2016-11-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...
 • Колодіна, А. С.; Kolodina, A. S. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds