Мамонтова Елла Вікторівна

Мамонтова Елла Вікторівна

 

Recent Submissions

 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.; Бурик, Зоряна Михайлівна; Бурик, З. М.; Buryk, Zoriana M.; Стріха, Людмила Олександрівна; Стріха, Л. О.; Strikha, Liudmyla O.; Вонсович, Сергій Геннадійович; Вонсович, С. Г.; Vonsovych, Serhii H.; Воропаєва, Тетяна Сергіївна; Воропаєва, Т. С.; Voropaieva, Tetiana S.; Voropayeva, Tatiana; Баранова, Олена Володимирівна; Баранова, О. В.; Baranova, Olena V. (Universidad de Almería, 2021)
  The current experience of lobbying interests in Europe requires a detailed study of legislation to provide open public access to the Transparency Register and to promote the use of lobbying transparency mechanisms in ...
 • Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Тetiana М.; Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V. (Одеса : Фенікс, 2020)
  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам, які вивчають дисципліну «Публічна політика». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних ...
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.; Ковальова, О. О.; Koval'ova O. O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто явище клієнтелізму у розрізі процесів моделювання систем представництва інтересів в політиці. Окреслено історичні етапи його становлення та функціонування. Виокремлено його специфіку як політико-психологічного ...
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.; Пєлєвін, Євген Юрійович; Пєлєвін, Є. Ю.; Пелевин, Евгений Юрьевич; Pielievin, Yevhen Yu. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  У статті розглянуто проблему ролі науки в процесах управління суспільством та державою. Аналізуються теоретичні підходи до осмислення науки як рушійної сили соціального прогресу. Висвітлено етичний аспект співвідношення ...
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Краснопольська , Т. М.; Краснопольская, Татьяна Николаевна; Krasnopolska, Tetiana M. (Одеса : НУ "ОЮА", 2021)
  Навчально-методичний посібник призначений для надання методичної підтримки здобувачам вищої освіти, які вивчають дисципліну «Гібридні форми сучасної політики». У навчально-методичному посібнику викладено зміст навчальної ...
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V. (Одеса : НУ "ОЮА", 2020)
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V. (Одеса : НУ "ОЮА", 2020)
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V. (Одеса : Фенікс, 2017)
  Розглядаються специфічні ознаки військового параду як політичного ритуалу та символічної дії. Окреслено основні історичні етапи становлення параду як ритуально-процесуального символу. Розкривається консолідуючий потенціал ...
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Е. В.; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V. (2000)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02. - політичні інститути та процеси. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2000. У дисертації розкривається роль і місце ...
 • Мамонтова, Е.В.; Мамонтова, Е.В.; Mamontov, E. (2011)
  An attempt to expose symbolic nature of communication as the social phenomenon is carried out in the article. The specifi c of postmodern tendency of symbolizing of the world of policy lights up through description of ...
 • Мамонтова, Елла Вікторівна; Мамонтова, Элла Викторовна; Mamontova, Ella V. (2012)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2012. У дисертації вперше в ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds