Судово-адміністративний факультет

Судово-адміністративний факультет

Recent Submissions

 • Волкова, Дарія Євгенівна; Волкова, Д. Є.; Volkova, Dariia Ye. (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023)
  В сучасних умовах надзвичайно важливу роль грає реалізація конституційного права на охорону здоров’я. Високий рівень небезпеки для фізичного та психологічного здоров’я – як громадського, так і індивідуального – ставить ...
 • Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, В. М.; Panasiuk, Vita M. (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023)
  Сучасна демократична держава не може існувати, як без конституційного закріплення широко спектра прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина, так і без обмеження цих прав та свобод. Державотворча практика ...
 • Бальцій, Юрій Юрійович; Бальцій, Ю. Ю; Baltsii, Yurii Yu. (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023)
  Умови надзвичайного стану можуть виникнути в будь-який час у зв’язку з природними катастрофами, епідеміями, терористичними атаками, війною тощо. У таких ситуаціях держава має право вводити обмеження прав і свобод ...
 • Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Кулі-Іванченко, К. К. (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023)
  Україна, яка обрала шлях на розбудову соціальної, демократичної, правової держави європейського зразку, визнає згідно з Основним Законом держави людину як найвищу соціальну цінність. Відповідно така держава завжди ...
 • Mishyna, Natalia V.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В. (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023)
  Nowadays the principle of subsidiarity is quite popular in Ukrainian scientific literature. In addition, it is also a popular topic for the authors of the quasi-scientific articles, which reveal the problems of the ...
 • Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Афанасьєва, М. В.; Afanasieva, Mariana V. (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023)
  Якість рішення суду залежить від якості його обґрунтування та викладу підстав прийняття. Суду необхідно дати відповідь на аргументи сторін, учасників справи. Це полегшує розуміння рішення сторонами та є гарантією проти ...
 • Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецький, Д. С.; Terletskyi, Dmytro S. (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023)
  Зазначено, що без узгоджених змін до Конституції України та чинного законодавства збалансоване, чітке й недвозначне визначення юридичних наслідків рішень Конституційного Суду України є нездійсненним. Наявні поодинокі ...
 • Терлецький, Д.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Terletskyi, Dmytro S.; Афанасьєва, М.; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Afanasieva, Mariana V.; Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yurii D.; Бальцій, Юрій Юрійович; Baltsii, Yurii Yu.; Бальцій, Ю. Ю; Батан, Ю. Д.; Волкова, Дарія Євгенівна; Volkova, Dariya; Єзеров, А. А.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Yezerov, Albert А.; Крусян, А.; Крусян, Анжеліка Романівна; Krusian, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, К.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Kuli-Ivanchenko, Kseniia K.; Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н.; Mishyna, Natalia; Олькіна, О.; Олькіна, Олена Володимирівна; Olkina, Olena V.; Панасюк, В.; Панасюк, Віта Миколаївна (Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2023)
  Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – ...
 • Панфілов, О. Є.; Панфілов, Олег Євгенович; Panfilov, Oleh Y. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023)
  Закон № 2142-IX від 24 березня 2022 року передбачив, що у разі неможливості виконання платником податків податкових зобов’я- зань у зв’язку з воєнними діями або введенням воєнного стану, такий платник податків повинен ...
 • Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна (Одеса : Фенікс, 2023)
  Посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальностями 081 – «Право» та ...
 • Ківалов, С. В.; Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Serhii; Kivalov, Sergiy V.; Kivalov, S. V.; Головкін, Б. М.; Holovkin, Bohdan M.; Головкін, Богдан Миколайович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tulyakov, V. A.; Tuliakov, Viacheslav O.; Мельничук, Т. В.; Мельничук, Тетяна Володимирівна; Melnychuk, Tetiana V.; Melnychuk, Tetiana V.; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Arkusha, Larysa I.; Маркін, В. І.; Markin, Viktor; Крикливець, Д. Є.; Крикливець, Дмитро Євгенович; Kryklyvets, D. (Національний університет "Одеська юридична академія", 2023)
  Цей підручник присвячений комплексному дослідженню зв'язку між організованою злочинністю, економічними зловживаннями та порушенням прав людини в сучасних умовах. Він заглиблюється в заплутану павутину організованої злочинності ...
 • Сандул, Яна Миколаївна; Сандул, Я. М.; Sandul, Yana M. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023)
  Цифровізація в Україні продовжує формувати новий тип держави та становлення правової системи із чітким орієнтиром на задоволення потреб суспільства, реалізуючи заходи практичного впровадження, інтеграції та освоєння нових ...
 • Негара, Родіон Віталійович; Негара, Р. В.; Negara, Rodion V.; Negara, Rodion V.; Даниленко-Негара, Юлія Сергіївна; Даниленко-Негара, Ю. С.; Даниленко-Негара, Ю. С.; Danylenko, Yuliia S. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023)
  Адміністративне оскарження є основним позасудовим способом захисту публічних прав, свобод та законних інтересів приватних осіб, значущість та ефективність якого невиправдано недооцінюється у вітчизняній правозастосовній ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Ківалов, С. В.; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Serhii V. (Universidad de la Amazonia, 2023)
  The article examines the model of public administration in the field of national security that meets the requirements of martial law. The purpose of the study is to determine the format of the existing public administration ...
 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Bilous-Osin, Tetiana I. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023)
  Зазначено, що суб’єкти владних повноважень застосовують якісно відмінні способи впливу на сферу наукової діяльності. В цілому, це пов’язується з процесами євроінтеграції, глобалізації, цифровізаціїї та пошуку національно ...
 • Сідор, Михайло Іванович; Сідор, М. І.; Sidor, Mykhailo I. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023)
  Системи фінансового моніторингу розвинених країн функціонують ефективно і в певній мірі можуть бути запровадженні в Україні. Із метою підвищення ефективності національної системи фінансо- вого моніторингу доцільно враховувати ...
 • Закаленко, Олена Василівна; Закаленко, О. В.; Zakalenko, Olena V.; Zakalenko, O. V. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023)
  Правове положення суб’єктів адміністративної процедури регламентоване Розділом 2 Закону України «Про адміністративну процедуру». Норми цього розділу встановлюють склад суб’єктів адміністративної процедури та їхні процедурні ...
 • Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Kornuta, Liudmyla M. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Видавництво "Юридика", 2023)
  На основі аналіза міжнародної практики рекомендовано для українського уряду організувати міжвдомчу комісію з питань можливого застосування штучного інтелекту в публічному управлінському процесі. Вказано, що в такій групі ...
 • Holoiadova, Tetiana O.; Голоядова, Тетяна Олексіївна; Голоядова, Т. О. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Юридика, 2023)
  Податкова перевірка є способом податкового контролю, за допо- могою якої контролюючі органи у сфері оподаткування попереджають, виявляють, забезпечують, припиняють порушення податкового законодавства України платниками ...
 • Strelnykov, Andrii V.; Стрельников, Андрій Вікторович; Стрельников, А. В. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Юридика, 2023)
  The system of subjects ensuring the administrative legal personality of migrants encompasses not only state (state bodies, state enterprises, and institutions) but also non-state (local self-government) institutions. At ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds