Зятіна Діна Володимирівна

Зятіна Діна Володимирівна

 

Recent Submissions

 • Згама, Антоніна Олександрівна; Згама, А. О.; Згама, Антонина Александровна; Zghama, Antonina O.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.; Тицька, Яна Олександрівна; Тицька, Я. О.; Тыцкая, Яна Александровна; Tytska, Yana O.; Атаманова, Наталя Віталіївна; Атаманова, Н. В.; Атаманова, Наталья Витальевна; Atamanova, Natalia V.; Матвійчук, Леся Олексіївна; Матвійчук, Л. О.; Матвийчук, Леся Александровна; Matviichuk, Lesia O.; Matviychuk, Lesia (Springer Nature, 2021)
  The scientific research is devoted to the problematic issues of force majeure circumstances as the ground for release from the liability in the economic sphere. The aim of the article is to represent the main peculiarities ...
 • Бойченко, Едуард Гаврилович; Бойченко, Е. Г.; Бойченко, Эдуард Гаврилович; Boichenko, Eduard H.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V.; Караханян, Карина Мартинівна; Караханян, К. М.; Караханян, Карина Мартыновна; Karakhanian, Karyna M.; Чувакова, Ганна Михайлівна; Чувакова, Г. М.; Чувакова, Анна Михайловна; Chuvakova, Hanna M.; Рязанов, Михайло Юрійович; Рязанов, М. Ю.; Рязанов, Михаил Юрьевич; Riazanov, Mykhailo Yu. (Universidad de la Amazonia, 2019)
  The relevance of the article is the need to regulate the issue of surrogacy in Ukraine. The object of the study of this article is the relations arising in the field of surrogacy. The following research methods ...
 • Хамходера, Олег Петрович; Хамходера, О. П.; Хамходера, Олег Петрович; Khamkhodera, Oleh P.; Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Podtserkovnyi, Oleh P.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Ziatina, Dina V. (2021)
  Проведено науковий аналіз правової природи рекомендаційних роз’яснень Антимонопольного комітету України. Приділено детальну увагу вивченню положень Рекомендаційного роз’яснення Антимонопольного комітету України від 09.08.2016 ...
 • Ziatina, Dina V.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятіна, Д. В.; Зятина, Дина Владимировна (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Ziatina, Dina V.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятина, Дина Владимировна (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Подцерковний, Олег Петрович; Василенко, Микола Дмитрович; Зятіна, Діна Володимирівна; Романадзе, Луїза Джумберівна; Ліпська, Олена Савівна; Тарнавський, Роман Віталійович; Алєксєєва, Ірина Миколаївна (Одеса : Фенікс, 2015)
  Монографію присвячено ключовим проблемам удосконалення пра­вових засобів державної інноваційної політики в умовах підписання Угоди про асоціацію з ЕС та проведення в Україні економіко­-правових реформ. Передбачається ...
 • Кібік, Ольга Миколаївна; Подцерковний, Олег Петрович; Драпайло, Юліан Зіновійович; Зятіна, Діна Володимирівна; Котлубай, Вячеслав Олексійович; Редіна, Євгенія Валентинівна; Романенко, Катерина Михайлівна; Хаймінова, Юлія Володимирівна; Будурова, Ганна Миколаївна; Постоленко, Юлія Петрівна; Широков, М. А.; Сіюшов, Д. Ю. (2014)
  У монографії досліджуються організаційно-правові передумови сталого розвитку морегосподарського комплексу України. Особлива увага приділена системі засобів державної підтримки ефективного функціонування та розвитку ...
 • Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Зятіна, Діна Володимирівна; Зятина, Дина Владимировна; Ziatina, Dina V. (2013)
  На основі вивчення національного та іноземного законодавства розглянуто перспективні напрями комерціалізації інновацій вищими навчальними закладами шляхом створення spin-off компаній. Увагу зосереджено на необхідності ...
 • Зятіна, Д. В.; Зятина, Д. В.; Zyutina, D. V. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Двоскладова формула розрахунку концесійних платежів, що залежить від рівня вантажообігу портового оператора - такий підхід дозволяє індивідуалізувати порядок розрахунку рівня концесійних платежів, пристосувати його до ...
 • Зятіна, Д. В.; Зятина, Д. В.; Zyatina, D. (Одеса : Фенікс, 2013)
 • Зятіна, Д. В.; Зятина, Д. В.; Ziatina, D. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2012)
  Стаття присвячена аналізу досвіду країн–членів Європейського Союзу щодо організації функціонування морських портів. Особливо акцент робиться на можливості і порядку надання державної допомоги морським портам ...