Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.012

Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.012

 

Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.012 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мусиченко Ольги Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 1472 від 26 листопада 2020 р. «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії»

Recent Submissions

  • Мусиченко, Ольга Михайлівна (Одеса, 2020)
    Дисертацію присвячено комплексному дослідженню зрозумілості кримінального закону як його якісної властивості та засобів її забезпечення, в результаті якого сформульовано низку пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення ...