Зрозумілість кримінального законуFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.012
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.012 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мусиченко Ольги Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 1472 від 26 листопада 2020 р. «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії»