Зміст та моделювання PR діяльності в політиці

Show simple item record

dc.contributor.author Милосердна, Ірина Михайлівна
dc.contributor.author Милосердна, І. М.
dc.contributor.author Милосердная, Ирина Михайловна
dc.contributor.author Myloserdna, Iryna M.
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2020-12-03T20:19:31Z
dc.date.available 2020-12-03T20:19:31Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Милосердна І. М. Зміст та моделювання PR діяльності в політиці / І. М. Милосердна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2017. – Вип. 60. – С. 215-223. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/13897
dc.description Милосердна І. М. Зміст та моделювання PR діяльності в політиці / І. М. Милосердна // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), А. В. Полухіна (відп. ред.) [та ін.] ; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. – Одеса : Фенікс, 2017. – Вип. 60. – С. 215-223. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена комплексному аналізу сутності PR-технологій та етапам їх розроблення. В статті досліджуються питання PR діяльності в політичній сфері життя суспільства, аналізуються цілі та завдання PR діяльності. en_US
dc.description.abstract Статья посвящена комплексному анализу сущности PR-технологий и этапам их разработки. В статье исследуются вопросы PR деятельности в политической сфере жизни общества, анализируются цели и задачи PR деятельности.
dc.description.abstract The article is sanctified to the complex analysis of essence of PR-technologies and their design times. In the article the questions of PR of activity are investigated in the political sphere of life of society, aims and tasks of PR of activity are analysed.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса: Фенікс en_US
dc.subject PR діяльність en_US
dc.subject PR- технологія en_US
dc.subject реклама en_US
dc.subject технології en_US
dc.subject PR деятельность en_US
dc.subject PR- технология en_US
dc.subject реклама en_US
dc.subject технологии en_US
dc.subject PR activities en_US
dc.subject PR-technology en_US
dc.subject advertising en_US
dc.subject technology en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Зміст та моделювання PR діяльності в політиці en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record