Факультет адвокатури

Факультет адвокатури

Последние добавления

 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatoliy I. (Київ : Правова єдність, 2009)
  У навчальному посібнику подано головні політико-правові вчення, охарактеризовано процес їх виникнення, розвитку, становлення. Розглянуто такі періоди, як стародавній світ (або античний); середні віки; Новий та Новітній ...
 • Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017-11-18)
 • Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D. (Миколаїв : Іліон, 2016)
  Дане дослідження присвячене превентивному механізму сучасного права та його впливу на неправомірну поведінку. Автор доводить, що превенція є метою правового регулювання. На виконання цієї мети виконується не лише охоронна, ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V.; Бальцій, Юрій Юрійович; Бальций, Юрий Юриевич; Baltsiy, Yuriy Yu.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D.; Бондаренко, І. О.; Бондаренко, И. О; Bondarenko, I. O.; Волкова, Дарія Євгенівна; Волкова, Дарья Евгеньевна; Volkova, Dariya Е.; Грабова, Яніна Олександрівна; Грабова, Янина Александровна; Grabova, Yanina O.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Езеров, Альберт Анатольевич; Ezerov, Albert A.; Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusyan, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Ksenia K.; Міхальов, Володимир Олександрович; Михалев, Владимир Александрович; Mihaliov, V. O.; Мішина, Наталія Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishina, Nataliya V.; Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkadij; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.; Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, Вита Николаевна; Panasyuk, V. M.; Пережняк, Борис Аркадійович; Пережняк, Борис Аркадьевич; Perezhnyak, Borys A.; Салей, Марина Іванівна; Салей, Марина Ивановна; Saley, Maryna I.; Сон, Софія Сергіївна; Сон, София Сергеевна; Son, Sofiia S.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S. (Одеса : Юридична література, 2017)
  Видання навчального посібника "Конституційне право України: прагматичний курс" спрямоване, передусім, врахувати потребу студентів у лаконічному та водночас комплексному викладенні навчального матеріалу, який би відповідав ...
 • Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Людмила Ивановна; Kormich, Lyudmila I. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Кормич, Б. А.; Кормич, Б. А.; Kormich, B. A. (2013)
 • Скуріхін, Сергій Миколайович; Скурихин, Сергей Николаевич; Skurikhin, Sergiy M. (Одеса : Фенікс, 2012)
 • Скуріхін, С. М.; Скурихин, С. М.; Skurihin, S. M. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Під правовими традиціями військовослужбовців Збройних Сил України слід розуміти такі, що історично склалися і передаються з покоління в покоління професійні і моральні правила, які стали звичаєм для поведінки військовослужбовців ...
 • Оборотов, Юрий Николаевич; Оборотов, Юрій Миколайович; Oborotov, Yu. (Одеса : Фенікс, 2012)
 • Неизвестный автор (2016)
  Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє» відображає результати наукового і практичного розгляду проблем вдосконалення ...
 • Єленич, Світлана Іграфівна; Стефанчишена, Тетяна Михайлівна (Одеса : Юридична література, 2016)
  Біобібліографічне видання присвячено науково-дослідницькій та педагогічній діяльності відомого правознавця, провідного вченого нашої країни у галузі загальнотеоретичної юриспруденції, доктора юридичних наук, професора, ...
 • Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, Анатолий Иванович; Kormich, А. (Одеса : Фенікс, 2012)
 • Аракелян, Минас Рамзесович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Arakelian, M. R. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  Статья посвящена проблеме теоретической разработки, а также практического приме­нения права на доступ к правосудию как фундаментального субъективного права. Особое внимание уделяется современному состоянию ...
 • Аракелян, Минас Рамзесович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Arakelyan, Minas R. (Одеса : Фенікс, 2012)
 • Аракелян, Минас Рамзесович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Arakelyan, Minas R. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Скуріхін, Сергій Миколайович; Скурихин, Сергей Николаевич; Skurikhin, Sergiy M. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatoliy I. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS