Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 25

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 25

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Одеса : Гельветика, 2019)
  У збірнику наукових праць Національного університету "Одеська юридична академія" опубліковано статті провідних учених НУ ОЮА, докторів та кандидатів наук, а також відомих правників з інших вузів України. Збірник статтей ...
 • Андрусів, Людмила Михайлівна; Андрусів, Л. М.; Андрусив, Людмила Михайловна; Andrusiv, Liudmyla M. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Метою статті є формування теоретико-правової моделі оприлюднення нормативно-правових актів для створення техніко-юридичних правил доведення до загального відома нормативно-правових актів. У статті проаналізовано теоретико-правову ...
 • Арделян, Тетяна Онуфріївна; Арделян, Т. О.; Арделян, Татьяна Онуфриевна; Ardelian, Tetiana O.; Ardelyan, T. O. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Ця стаття досліджує зарубіжний досвід державного управління в організації правоохоронної діяльності, включаючи кримінально-правовий захист підприємницької діяльності, оскільки такий злочин має серйозні наслідки для будь-якого ...
 • Барнич, Катерина Іванівна; Барнич, К. І.; Барнич, Екатерина Ивановна; Barnych, Kateryna I. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню досвіду реалізації свободи вираження у деяких європейських країнах, а саме Швеції, Литві та Азербайджані. Вибір теми обумовлений, зокрема, тим, що, незважаючи на юридичне визнання та закріплення ...
 • Капустін, Олександр Борисович; Капустін, О. Б.; Капустин, Александр Борисович; Kapustin, Oleksandr B. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті аналізується процес становлення та розвитку вітчизняних кримінально-правових приписів щодо врахування особливого емоційного стану особи, яка вчиняє злочин. Зазначається, що навіть у законодавчих актах, які ...
 • Кіфлюк, Ю. В.; Kiflyuk, Yu. V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Ця стаття описує кримінальну ситуацію, що склалася в Україні, яка становить серйозну загрозу утворенню та розвитку суверенної держави, та зазначає, що одним із факторів, що сприяють цьому, є наявність такого негативного ...
 • Крилов, Денис Валерійович; Крилов, Д. В.; Крылов, Денис Валерьевич; Krylov, Denys V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті на основі аналізу діючого законодавства України та наукових поглядів вчених визначено найбільш приоритетні шляхи вдосконалення адміністративного законодавства у сфері публічно-сервісної діяльності Державної ...
 • Мандзюк, Олег Андрійович; Мандзюк, О. А.; Мандзюк, Олег Андреевич; Mandziuk, Oleh A. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття містить узагальнення важливого для України досвіду передових держав світу у зазначеному напрямі. Охарактеризована сутність юридичної компаративістики в сфері інформаційних відносин в аспекті правового регулювання ...
 • Равлюк, Андрій Григорович; Равлюк, А. Г.; Равлюк, Андрей Григорьевич; Ravliuk, Andrii H. (Одеса : Гельветика, 2019)
  На сьогоднішній час у вітчизняній юридичній літературі немає єдиного підходу до визначення ознак та класифікації органу державної влади. Ряд авторів вважає, що до основних ключових ознак, що характеризують орган державної ...
 • Станкова, Ірина Михайлівна; Станкова, І. М.; Станкова, Ирина Михайловна; Stankova, Iryna M. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Розвиток ІТ-технологій призвів до того, що споживання увійшло в еру інтернет-покупок, отже, і захист споживачів також зазнає змін. В Україні цей ринок також стрімко розвивається і за останній рік зріс на 30%, що є другим ...
 • Шепель, Марина Анатоліївна; Шепель, М. А.; Шепель, Марина Анатольевна; Shepel, Maryna A. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті здійснено характеристику особливостей реалізації прав, наданих учасникам публічно-правового спору, що визначаються обсягом наданої їм адміністративно-процесуальної дієздатності. Автором обґрунтовано, що відповідно ...