Антикорупційне декларування: теорія, правове регулювання, практикаFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.010
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.010 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Реви Юрія Олексійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу МОН № 1392 від 09 листопада 2020 р. «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 р. № 1064 (із змінами), від 28 вересня 2020 р. № 1198 (із змінами), від 21 жовтня 2020 р. № 1287».