Актуальні проблеми політики. - 2018. - Випуск 61

Актуальні проблеми політики. - 2018. - Випуск 61

 

Recent Submissions

 • Корнієнко, Григорій Петрович; Корнієнко, Г. П.; Корниенко, Григорий Петрович; Korniienko, Hryhorii P. (Одеса: Фенікс, 2018)
  У статті розглядається трансформація уявлень про права людини від класичного до сучасного лібералізму. Підкреслюється, що для лібералізму характерна прихильність ідеї прав людини і цінності свободи особи. Відзначається, ...
 • Unknown author (Одеса: Фенікс, 2018)
 • Дутчак, Світлана Рафаїлівна; Дутчак, С. Р.; Дутчак, Светлана Рафаиловна; Dutchak, Svitlana R. (Одеса: Фенікс, 2018)
  В статті проаналізовано сутність кримінально-правової політики у сфері забезпечення охорони прав пацієнтів. Розглянуто різні підходи до визначення ефективності такої політики. Визначено основні напрями кримінально-правової ...
 • Пехник, Алевтіна Валентинівна; Пехник, А. В.; Пехник, Алевтина Валентиновна; Pekhnyk, Alevtina V.; Дзюбенко, Юлія Михайлівна; Дзюбенко, Ю. М.; Дзюбенко, Юлия Михайловна; Dziubenko, Yuliia M. (Одеса: Фенікс, 2018)
  Розглядаються ключові аспекти народовладдя та безпосередньої демократії на місцевому рівні. Дається аналіз розуміння ключових термінів та понять, їх сутнісні характеристики та зміст. Увагу приділено взаємозв’язку рівноправності ...
 • Кузьменко, Володимир Борисович; Кузьменко, В. Б.; Кузьменко, Владимир Борисович; Kuzmenko, Volodymyr B. (Одеса: Фенікс, 2018)
  У статті в історико-правовому аспекті розглядаються питання соціально-економічних та політико-правових підстав проголошення Української Народної Республіки. Особлива увага приділяється проблемам легітимності УНР. Підкреслюється, ...
 • Грона, К. І.; Грона, К. И.; Hrona, K. I. (Одеса: Фенікс, 2018)
  У статті проведено аналіз основних критеріїв формування особистості, а також уточнення основних потреб молоді для гідного існування. Проведено співставлення основних потреб та результатів опитування людей віком від 14-35 ...
 • Шишименко, Ігор Миколайович; Шишименко, І. М.; Шишименко, Игорь Николаевич; Shyshymenko, Ihor M. (Одеса: Фенікс, 2018)
  Досліджується інститут політичних експертів як один з головних суб’єктів сучасного медіа-простору. Уточнюються ознаки політичного експерта та фактори довіри до нього. Зроблено висновок, що політичні експерти стали одним з ...
 • Ємельянова, Ганна Іванівна; Ємельянова, Г. І.; Емельянова, Анна Ивановна; Yemelianova, Hanna I. (Одеса: Фенікс, 2018)
  В даній статті досліджується сутність концепції плюралізму еліт та їх значення в формуванні ефективної політичної еліти в сучасній Україні. В умовах постійної кризи та реформування інститут політичного лідерства та політичної ...
 • Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V. (Одеса: Фенікс, 2018)
  Сучасна українська держава позиціонує себе, як незалежна, соціальна, правова та демократична країна. Нормативно правові акти визначають демократичний політичний режим у суспільстві, однак об’єктивні чинники та факти показують ...
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V. (Одеса: Фенікс, 2018)
  В статті розглянуто основні моделі демократичних переходів та практика їх застосування у пострадянських країнах, зокрема, Латвійській республіці, Польщі, Білорусії, Туркменістані, Російській федерації. Визначено, що для ...
 • Єфтєні, Наталія Миколаївна; Єфтєні, Н. М.; Ефтени, Наталья Николаевна; Yeftieni, Nataliia M. (Одеса: Фенікс, 2018)
  В статті розглядаються проблеми технологій політичного маніпулювання, які з розвитком демократичних процесів набувають одне з центральних місць. Зазначається, що з становленням соціально-правової держави необхідно обирати ...
 • Сушко, Анатолій Іванович; Сушко, А. І.; Сушко, Анатолий Иванович; Sushko, Anatolyi Y. (Одеса: Фенікс, 2018)
  В статті аналізуються особливості політичної культури українського суспільства. Визначено можливості соціокультурного підходу, показанні спільні та відмінні риси порівняно з іншими традиційними та модерніськими стилями.
 • Ярова, Ліліана Вікторівна; Ярова, Л. В.; Ярова, Лилиана Викторовна; Yarova, Liliana V. (Одеса: Фенікс, 2018)
  У даній статті аналізуються нові тенденції соціальної політики у сучасному світі. Уточнюється склад суб’єктів соціальної політики. Розглядається сутність соціальної політики як діяльності держави та інших суспільних ...
 • Наумкіна, Світлана Михайлівна; Наумкіна, С. М.; Наумкина, Светлана Михайловна; Naumkina, Svitlana M.; Вовк, Світлана Олександрівна; Вовк, С. О.; Вовк, Светлана Александровна; Vovk, Svetlana A. (Одеса: Фенікс, 2018)
  У статті визначено кризові моделі розвитку політичного конфлікту, що відображає екстраординарний етап зміни політико-правової системи держави, який спричинений антагоністичними протиріччями і в якому протиборчі сторони, ...
 • Akhmerov, Oleksandr O.; Ахмеров, Олександр Олександрович; Ахмеров, О.О.; Ахмеров, Александр Александрович (Одеса: Фенікс, 2018)
  In the article the essence of municipal policy is considered, its characteristic features are determined. The present state of practical realization of municipal policy in EU countries is analysed. The directions of ...
 • Шамрай, В'ячеслав Вікторович; Шамрай, В. В.; Шамрай, Вячеслав Викторович; Shamrai, Viacheslav V. (Одеса: Фенікс, 2018)
  Стаття присвячена теоретико-методологічним підходам до визначення впливу процесів глобалізації на розвиток конституційного права у сучасних умовах європейської міждержавної інтеграції з точки зору пошуку ефективних засобів ...
 • Кольцов, Віталій Михайлович; Кольцов, В. М.; Кольцов, Виталий Михайлович; Koltsov, Vitalii M. (Одеса: Фенікс, 2018)
  Проаналізовано сутність та різновиди феномену наднаціональної політичної опозиційності у країнах Вишеградської групи, яка найчастіше реалізовується крізь призму опозиції ЄС. Виявлено форми та рівні наднаціональної опозиційності ...
 • Бойчук, Андрій Юрійович; Бойчук, А. Ю.; Бойчук, Андрей Юрьевич; Boichuk, Andrii Yu. (Одеса: Фенікс, 2018)
  У статті досліджено особливості застосування міжнародного досвіду регламентації норм юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони навколишнього середовища. Використовується у даній статті компаративний ...
 • Ростецька, Світлана Іванівна; Ростецька, С. І.; Ростецкая, Светлана Ивановна; Rostetska, Svitlana I. (Одеса: Фенікс, 2018)
  У статті проаналізовано сучасні наукові підходи у дослідженні конфліктів ідентичностей. Розкрито основні причини та чинники конфліктів ідентичностей. Аргументовано вплив конфліктів ідентичностей на безпеку сучасних ...

View more