Факультет психології, політології та соціології

Факультет психології, політології та соціології

Последние добавления

 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (ФОП Жорін Р. В., 2016-11-18)
  У статті досліджується український парламент як інститут політичного вибору. Визначено, що підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України буде сприяти демократизації політичної системи, дозволить ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (2010)
  Розглядається проблема раціоналізації політичної взаємодії. Аналізуються теоретичні напрямки визначення раціональності та її ролі у сучасному суспільстві, що потребує міждисциплінарного підходу.
 • Арабаджиєв, Дмитро Юрійович; Бедрак, Наталія Миколаївна; Блінцова, Вікторія Олегівна; Борщ, Костянтин Костянтинович; Бурий, Андрій Романович; Бурлачук, Віктор Фокич; Варинський, Владислав Олексійович; Казаков, Мстислав Андрійович; Капустіна, Надія Борисівна; Кіоссе, Лідія Михайлівна; Козаченко, Олександр Васильович; Колеснікова, Юлія Сергіївна; Коломієць, Юлія Юріївна; Кройтор, Артем Вікторович; Куцька, Олеся Миколаївна; Кушерець, Тамара Вікторівна; Лісіцин, Віталій Вікторович; Луньков, Артур Володимирович; Малінін, Володимир Володимирович; Мельниченко, Анатолій Анатолійович; Мусиченко, Ольга Михайлівна; Надибська, Оксана Ярославівна; Наумкіна, Світлана Михайлівна; Никитченко, Олена Едуардівна; Пальшков, Костянтин Євгенович; Смазнова, Ірина Сергіївна; Стадник, Світлана Євстафіївна; Сумарокова, Людмила Миколаївна; Ханстантинов, Віталій Олександрович; Шамша, Ігор Володимирович; Яковлев, Денис Вікторович; Яковлева, Лілія Іванівна (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2015)
 • Бакала, Артур Анатолиевич; Бейлін, Михайло Валерійович; Бурий, Андрій Романович; Воронкова, Валентина Григорівна; Голка, Валерія Євгенівна; Денисова, Анастасія Олександрівна; Завальнюк, Володимир Васильович; Замкова, Н.Л.; Івакін, Олексій Аркадійович; Кіслов, Денис Васильович; Конах, Вікторія Костянтинівна; Лісіцин, Віталій Вікторович; Луцук, Людмила Олегівна; Макаренко, Лілія Петрівна; Максименюк, Марина Юріївна; Мартинов, Роман Сергійович; Матюшина, Інна Іванівна; Мельник, Вікторія Володимирівна; Муц, Луай Файсал; Надибська, Оксана Ярославівна; Наумкіна, Світлана Михайлівна; Нікітенко, Віталіна Олександрівна; Павлова, Тетяна Сергіївна; Палій, Оксана Миколаївна; Пальшков, Костянтин Євгенович; Романкова, Лілія Миколаївна; Савойська, Світлана Василівна; Санакуєв, Микола Георгійович; Slyusar, Vadym; Смазнова, Ірина Сергіївна; Соснін, Олександр Васильович; Сумарокова, Людмила Миколаївна; Третьякова, Тетяна Миколаївна; Харечко, Ірина Зеновіївна; Чукут, Світлана Анатоліївна; Шедяков, Володимир Євгенович; Яковлев, Денис Вікторович (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2016)
 • Скуріхін, Сергій Миколайович; Скурихин, Сергей Николаевич; Skurihin, Sergej (2012)
  In this article the analysis of results of concrete-sociological research of legal culture of officers of Armed forces of Ukraine was conducted. It was revealed that the general level of legal culture of officers is low ...
 • Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Людмила Ивановна; Kormich, Ljudmila (2010)
  The article provides the analyses of the formation process of the new model of international relations and of the role of Ukraine in it. The priorities of the selection of forms and methods to solve the political conflicts ...
 • Ивакин, Алексей Аркадьевич; Івакін, Олексій Аркадійович; Ivakin, Aleksej (2012)
  Basing on empirical facts and conclusions of philosophy, science and religion, the author tries to prove that a man, who, as it usually seems, is the only subject of law, in fact, is the dialectical unity of the three ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Київ: Талком, 2015)
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Сумарокова, Людмила Николаевна; Сумарокова, Людмила Миколаївна; Sumarokova, Lyudmila N. (Одеса : Фенікс, 2014)
  В книге отстаивается мысль о необходимости восстановления двустороннего характера отношений между логикой и юриспруденцией, о том, что тенденция к автономизации одинаково вредна для перспектив успешного развития ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (2015)
  У політологічному есе зроблено спробу осмислити ситуацію вибору – повсякденного та «Великого», політичного та індивідуального, фатального, раціонального та випадкового. В якості прикладу «Великого» вибору обрано легендарну ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (University of Bucharest, 2015-05-08)
  The Ukrainian events in 2013 – 2014, which are called «Euromaidan», became the main stage of democratization in the whole country's history. Public expectations regarding the transition from an authoritarian regime to ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015-02-13)
  Перебудова стала Великим епізодом світового політичного процесу. Вона дала чітку та однозначну відповідь на питання: «Чи існує третій шлях?». Поразка перебудови означала, що вибір посткомуністичного політичного класу та ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015-02-27)
  Результат вибору передбачений самою системою соціальних координат: вибір не може вийти за межі альтернатив, запропонованих гранд-наративом та закладених у картині світу. Тобто, вибір дійсно є частиною соціальної взаємодії, ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014-05-22)
  Впровадження необхідних реформ ускладнюється не лише активізацією прямих, публічних опонентів, а і «тихим», тіньовим спротивом тих, хто мав би реалізовувати обраний політичний курс. Мова йде про опортуністичну поведінку ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014-10-10)
  У сучасному світі розвиток демократії пов’язується із простором політичних комунікацій. Хоча залучення широких суспільних верств до процесу вироблення політики й ускладнює прийняття раціонального політичного рішення через ...
 • Яковлєв, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Одеса, 2014-12-12)
  Одним із визначальних для України – справді Великим – став вибір князя Володимира прийняти релігію Візантії, відомий як «Хрещення Русі». Цей вибір, як і полеміка, оповитий легендами. Очевидно, що Володимир справді опинився ...
 • Яковлев, Денис Вікторович (Одеса : Астропринт, 2009)
  Монографія присвячена комплексному дослідженню політичної взаємодії як комунікативного процесу та розгляду її складових - медіатизації, демократизації та раціоналізації. Проаналізовано причини та наслідки медіатизації ...
 • Яковлев, Денис Вікторович (2009)
  В статье рассматриваются теоретические подходы к определению процесса рационализации политического взаимодействия и исторические типы рациональности. Особое внимание уделяется проблематике рационализации у М. Вебера. ...

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS