Факультет психології, політології та соціології

Факультет психології, політології та соціології

Recent Submissions

 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу "Політична психологія" розроблено відповідно до навчального плану, складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до іспиту, ...
 • Долінська, Л. В.; Короход, Я. Д. (Одеса : НУ «ОЮА», 2020)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Психологія праці» розроблено відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань - 05 "Соціальні та поведінкові науки" ...
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P.; Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M. (Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу "Соціально-політичні процеси" розроблено відповідно до навчального плану. Складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки ...
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.; Kroytor, Artem; Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Д. В.; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V.; Алексенцева-Тімченко, Катерина Сергіївна; Алексенцева-Тімченко, К. С.; Алексенцева-Тимченко, Екатерина Сергеевна; Aleksentseva-Timchenko, Kateryna S. (Мілан : Фонд якісної політики, 2019)
  У статті досліджено основні ідеологічні особливості практичної репрезентації проблеми релігійного вибору України у системі середньої освіти. Виявлено фактори, які впливають на інтерпретацію релігійного вибору України, ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Тімченко, Олександр Володимирович; Тімченко, О. В.; Тимченко, Александр Владимирович; Timchenko, Oleksandr V.; Христенко, Віталій Євгенович; Христенко, В. Є.; Христенко, Виталий Евгеньевич; Khrystenko, Vitalii Ye.; Іванченко, Андреянна Олексіївна; Іванченко, А. О.; Иванченко, Андреянна Алексеевна; Ivanchenko, Andreianna O.; Ivanchenko, Andreyanna; Луньов, Віталій Євгенійович; Луньов, В. Є.; Лунев, Виталий Евгеньевич; Lunov, Vitalii Ye.; Павелків, Віталій Романович; Павелків, В. Р.; Павелкив, Виталий Романович; Pavelkiv, Vitalii R.; Pavelkiv, Vitalij (Hampstead Psychological Associates, 2020)
  For the first time, a more specific definition is proposed for refugees who are forced to change their place of residence within their own country for reasons beyond their control, due to military conflict or other reasons, ...
 • Шабельник, Тетяна Володимирівна; Шабельник, Т. В.; Шабельник, Татьяна Владимировна; Shabelnyk, Tetiana V.; Ротаньова, Наталія Юріївна; Ротаньова, Н. Ю.; Ротанёва, Наталия Юрьевна; Rotanova, Nataliia Yu.; Дяченко, Оксана Федорівна; Дяченко, О. Ф.; Дяченко, Оксана Федоровна; Diachenko, Oksana F.; Нетреба, Марина Михайлівна; Нетреба, М. М.; Нетреба, Марина Михайловна; Netreba, Maryna M.; Тонких, Людмила Семенівна; Тонких, Л. С.; Тонких, Людмила Семеновна; Tonkykh, Liudmyla S.; Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M. (Medknow Publications and Media Pvt. Ltd., 2020)
  The article discusses the concept of a student's ICC, which is considered as the most important characteristic of professional competence, which includes a combination of the following components: motivational-value ...
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.; Задоя, Іванна Іванівна; Задоя, І. І.; Задоя, Иванна Ивановна; Zadoia, Ivanna I.; Маслова, Яна Іванівна; Маслова, Я. І.; Маслова, Яна Ивановна; Maslova, Yana I.; Maslova, Iana I.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V. (San Gregorio de Portoviejo University, 2020)
  The study touches upon the issue of determining the current state of ensuring and restricting freedom of movement in Ukraine in the context of counteracting the spread of the COVID - 19 pandemic. Particular attention is ...
 • Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M.; Охріменко, Іван Миколайович; Охріменко, І. М.; Охрименко, Иван Николаевич; Okhrimenko, Ivan M.; Барко, Вадим Іванович; Барко, В. І.; Барко, Вадим Иванович; Barko, Vadym I.; Проценко, Олена Олександрівна; Проценко, О. О.; Проценко, Елена Александровна; Protsenko, Olena O.; Геращенко, Олександр Сергійович; Геращенко, О. С.; Геращенко, Александр Сергеевич; Herashchenko, Oleksandr S.; Gerashchenko, Oleksandr (LUMEN Publishing House, 2020)
  Nowadays higher education institutions train competitive, competent, and mobile professionals. One of the factors that influence the success of higher education students’ educational activities is the degree of development ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Сервачак, Олена Вікторівна; Сервачак, О. В.; Сервачак, Елена Викторовна; Servachak, Olena V. (Одеса : Фенікс, 2018)
  Монографію присвячено дослідженню теоретико-прикладних проблем психологічного забезпечення масових спортивних заходів. Здійснено теоретичний аналіз феноменів масової поведінки, сучасної практики організації та проведення ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M. (Одеса : НУ «ОЮА», 2019)
  У навчально-методичному посібнику наведено матеріали для вивчення дисципліни «Соціологія управління» студентами першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Соціологія». Матеріали містять загальну характеристику курсу, ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M. (Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2019)
  Стаття присвячена теоретико-прикладному аналізу особливостей прояву та здійснення психологічного тиску на учасників кримінального провадження під час проведення слідчих дій. Обґрунтовується неоднозначність оцінки психологічного ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Ігнатьєва, Ірина Ігорівна; Ігнатьєва, І. І.; Игнатьева, Ирина Игоревна; Ihnatieva, Iryna I.; Цуркан, Олександр Васильович; Цуркан, О. В.; Цуркан, Александр Васильевич; Tsurkan, Oleksandr V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Соціологія конфлікту» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O. (Донецк, 2004)
  Навчально-методичні матеріали з курсу «Юридична та професійна психологія слідчих та експертів-криміналістів» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Крюкова, Олена Вікторівна; Крюкова, О. В.; Крюкова, Елена Викторовна; Kriukova, Olena V.; Рогозіна, Марина Юріївна; Рогозіна, М. Ю.; Рогозина, Марина Юрьевна; Rohozina, Maryna Yu. (Донецьк : ДонНУ, 2009)
  Модульний курс «Психологія: в схемах, таблицях, коментарях» підготовлено згідно з вимогами освітнього стандарту до кредитно-модульної системи навчання. Курс містить лекції, тести і задачі до змістовних модулів. На сучасному ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O. (Донецьк : ДЮІ, 2008)
  Монографія, що видана у двох томах, присвячена теоретикоприкладним аспектам впровадження психологічних тренінгових технологій у діяльність органів внутрішніх справ. У першому томі розглянуто науково-історичні та методологічні ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O. (Тернопіль : ТНЕУ, 2012)
  Стаття присвячена проблемам методологічного та прикладного розроблення особистісно-професійного розвитку фахівців екстремального профілю діяльності за рахунок психотехнологій. Здійснено теоретичний аналіз підходів до ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O. (Донецьк, 2004)
  Навчально-методичний посібник з курсу «Юридична та професійна психологія працівників карного розшуку» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Оніщенко, Наталія Вікторівна; Оніщенко, Н. В.; Онищенко, Наталья Викторовна; Onishchenko, Nataliia V.; Приходько, Ігор Іванович; Приходько, І. І.; Приходько, Игорь Иванович; Prykhodko, Ihor I. (К. : Вид-во НУОУ, 2017)
  Дана стаття є спробою надання можливості знайомства наукової спільноти з головними досягненнями видатного вченого сучасної України, доктора психологічних наук, професора Тімченка Олександра Володимировича. У статті ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Алєксєєв, Анатолій Олександрович; Алєксєєв, А. О.; Алексеев, Анатолий Александрович; Alieksieiev, Anatolii O. (К. : НУОУ, 2011)
  У статті наводиться обґрунтування, опис, результати розробки й експериментальної перевірки, а також апробації авторської психодіагностичної методики з виявлення стилів професійної діяльності.
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O. (Харків : НУЦЗУ, 2016)
  Стаття присвячена розгляду феномену змін у житті сучасної людини, охарактеризовані основні сфери життєвих змін, серед яких навчання, робота, місце проживання, сім’я, друзі, гроші, духовність, інше. Визначено психологіч ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds